KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Gamla Brandstationen. För att kunna bekämpa stadsbränderna beslutade stadens magistrat år 1760 att uppföra ett brandhus, Kalmars första brandstation, granne med rådhuset på Stortorget. Huset är byggt i korsvirke. Inför kung Karl XIV Johans besök i staden 1837 snyggades staden upp och ”spruthuset” försågs med den gavelkuliss som vi ser idag. År 1889 spikades portarna igen, fönster och dörrar togs upp och byggnaden inledde sin 60-åriga period som köttbesiktningsbyrå, här synades torghandelns kött, och fick med anledning av denna verksamhet smeknamnet ›Synagogan. Under denna period inreddes också delar av huset med allmänna toaletter med entré även från ›pråmman mot grannen i väster.
SS
synagogan.jpg
Gamla brandstationen (Synagogan)