KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Gamla Idrottsplatsen var Kalmars första idrottsplats, belägen mellan Malmfjärden och Fiskaregatan, öster om Östra Sjögatan. Den började användas vid förra sekelskiftet och var i bruk fram till Fredriksskans Idrottsplats var färdig 1918. Den kallades för Muddern eftersom G var uppbyggd av muddermassor. Planen var gropig och tuvig med gångvägar tvärs över. Efter idrottsepoken användes den stora planen för gästande tivoli- och cirkussällskap. Används idag som parkering.
BB