KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Gadh, Hemming, Hemming Olofsson, ca 1450–1520, biskop, diplomat, politiker, född i Hossmo. Han läste bland annat vid Rostocks universitet och blev 1479 kansler och sekreterare hos Henrik Tideman, biskop i Linköpings stift. Senare samma år blev han Sten Stures påvliga sändebud i Rom till 1500. Han blev 1491 domprost i Linköpings stift men tillträdde inte den tjänsten, liksom flera liknande tjänster, utan sålde den. G. blev biskop i Linköpings stift 1501 efter att företrädaren Henrik Tideman dött. Eventuellt blev Henrik dödad av G. eller Sten Sture då de bägge besökte honom vid tidpunkten för hans död. Han var en nära allierad med Sten Sture och mycket stark motståndare till Danmark och Kalmarunionen. G. lyckades dock inte få sin biskopspost bekräftad av påven inom de tre månader som var fastställda. Därför kom påven att utse den spanska kardinalen Jacobus Serra till administrator för stiftet. G. blev 1506 bannlyst av påven då denna ansåg att han på felaktigt sätt kommit över intäkterna av biskopstjänsten. 1513 fick Hans Brask ta över posten som biskop. Mellan 1510 och 1512 var G. svensk ambassadör i Lübeck. Han blev i oktober 1518 tillfångatagen av danskarna och fanns med på Kristian II:s flotta som kom till Stockholm 1520 och bidrog till att danskarna tilläts komma in i staden. G. fördes därefter till Raseborgs slott i Finland och halshöggs den 16 december 1520 på kung Kristian II:s order. I brev skrivna av Hemming framgår att han knappast följde alla kyrkans regler då han omtalar besök på krogar och bordeller, samtidigt som han svär flitigt. Detta gav även upphov till en tämligen negativ ryktesspridning om honom. Han medverkade vid flera militära händelser, bland annat när Kalmar slott efter belägring blev intaget.
BB