KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Falk, Johan Ludvig, landshövding 1917-1938, verkade bl a för Ölands elektrifiering, inrättande av ålderdomshem och tandvård. F hade en mängd uppdrag i institutioner och föreningar samt var riksdagsman.

Falkenberg, Conrad von, landshövding 1637–1645, var tidigare bl a kapten vid Södermanlands regemente, kommissarie i Holland och hade rekommendationer av Axel Oxenstierna. F övertog ›Skälby som landshövdingeboställe 1638, begärde avsked p g a sjuklighet och blev sedermera riksråd 1651–1654.

Falkenberg är en stadsdel mellan ›Broslätt och Lasarettet. Namn efter den stora lantegendom som en gång fanns i området. Namnet belagt redan 1538. Kända ägare av egendomen är redaren Frans Didrik Fornander och grosshandlaren Carl Hasselquist.  Där återfinns nu Falkenbergsskolan, ›S:t Johanneskyrkan, delar av lasarettet, den till grundskola m.m. ombyggda sjuksköterskeskolan, f.d. ålderdomshemmet Falkenberg, nu studentbostäder samt bostäder i småhus och flerfamiljshus i 2–7 våningar.
GM

falkenberg.jpg


 

Falkens Scoutkår bildades 1957 med Erik Falköga Andersson som förste kårchef. Verksamheten kom igång året efter. Pojkscouterna höll till på Silkeborgsgatan 9B och flickscouterna på Silkeborgsgatan 7B. År 1967 byggdes egen scoutgård på Ståthållaregatan 51, och nio år senare byggdes den till men brann ner 1978 av okänd anledning. Den återuppbyggdes året efter. F har verksamhet för ungdomar 8-10 år, Spårare, 10-12 år, Upptäckare, 12-15 år, Äventyrare, 15-18 år, Utmanare och 19-25 år, Rover. Kåren tillhör Svenska Scoutförbundet, numera Scouterna.