KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Foenanderska varvet, även kallat Nya Varvet, anlades 1806 på Laboratorieholmen av skeppsredaren Theodor ›Foenander. Varvet byggde många större fartyg mest för det egna rederiet men även 1808-1809 för Svenska flottan. Ett större bygge var fregatten General Anckarsvärd 1807. Efter Foenanders död gick varvet i konkurs och på 1860-talet köptes anläggningen av Kalmar Varv som där anlade en mekanisk verkstad.
IB

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

folkdanslag, i Kalmar finns tre folkdansföreningar. Deras syfte är att skapa intresse för svensk bygdekultur. Det sker främst inom folkdansens område, men också beträffande folkmusik, folkdräkter och slöjd. Dansuppvisningar liksom utbyten med andra folkdansare, såväl i Sverige som utomlands, är viktiga inslag. 1. Möre Dansare bildades 1906 under namnet SGU:s folkdanslag men bytte namn 1975. 2. Kalmar Folkdanslag bildades 1944, då några medlemmar i Regi beslutade sig för att gå sin egen väg. Regi var en teatergrupp inom NTO som också sysslade med folkdans. Den verksamheten lades ner ganska snart efter delningen, medan teaterverksamheten pågick till 1978. 3. Kalmarsundsdansarna bildades 1993, sedan ett flertal av Möre Dansares medlemmar valt att bilda en ny förening.
JM