KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Flygplatsområdet är en stadsdel som växte fram efter att ›Kalmar Flygflottilj nedlagts 1980. F är beläget söder om Kalmar Flygplats ner mot Kalmar-Emmaboda järnväg. Flottiljbyggnaderna har efterhand byggts om för en rad olika verksamheter, framförallt kontor och viss tillverkningsindustri, och F har även kompletteras med ett flertal nya byggnader. Centralt i området ligger ›Kalmar Flygplats terminal med ankomst- och avgångshall. ›Törneby gårds corps de logis var officersmäss under flottiljtiden och byggdes senare om till hotell. Underofficersmässen är numera kontorsbyggnad. Ny väg, som förbinder F med Smedby och Kalmartravet, invigdes 2008.

Flygvapnets väderskola inrättades 1951 vid F 2 i Hägernäs för att utblida väderbiträden och värnpliktiga meteorologer. Skolan omlokaliserades 1962 till ›F 12 i Kalmar. Sedan flottiljen avvecklats 1980 blev F kvar i Kalmar under beteckning F 17 K, som ett detachement till F 17 i Kallinge. År 1983 omlokaliserades skolan till F 5 i Ljungbyhed.
BB

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Foenander, Theodor, 1758–1811, grosshandlare och skeppsredare, född i Köping på Öland. Från 1785 var han verksam i Kalmar som framgångsrik affärsman och under slutet av 1700-talet redare för en av Kalmars större fartygsflottor. Han lät uppföra ›Lilla Hovet, en magnifik tvåvåningsbyggnad vid ›Larmtorget. I samband med Bourbonernas besök i Kalmar 1804, se ›Ludvig XVIII, kom F att spela en betydelsefull roll i egenskap av värd åt en del av det franska hovet. F grundade tillsammans med ryttmästare Axel Adlersparre 1804 ett nytt alunbruk i Degerhamn, Ölands Alunbruk. År 1806 startade han ›Foenanderska varvet, även kallat Nya varvet, på ›Labratorieholmen. Troligen var det han som initierade ett sockerbruk i Kalmar. Efter att F avlidit startade hans efterlämnade hustru Anna i kompanjonskap med C H Anckarsvärd ›Kalmar Sockerbruk.

IB