KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

filminspelningar med Kalmaranknytning:

1911 Opiumhålan, ej offentligt visad.

1928 Gustav Wasa med Gösta Ekman och Edvin Adolphson i ett par roller.

1941 Snapphanar  som delvis spelades in på Kalmar slott med Edvard Persson i huvudrollen.

1951 Biffen och bananen, som delvis spelades in på Kalmar slott och med sexdagarsloppet i Kalmar som en del av handlingen.

1954 Gula divisionen som delvis spelades in på Kalmar flygflottilj, F 12, och i Sandby på Öland.

1954 Herr Arnes penningar och Karin Månsdotter som delvis spelades in på Kalmar slott med Ulla Jacobson och Ulf Palme i huvudrollerna.

1985 Mitt liv som hund i regi av Lasse Hallström spelades delvis in i Kalmar.

1988 Vargens tid som delvis spelades in på Kalmar slott med manus och regi av Hans Alfredson.

2009 En skateboardåkares dagdröm, där en skateboardåkare projiceras i taket i Kalmar domkyrka.

TV-serierna Dubbelstötarna, Dubbelsvindlarna och Studierektorns sista strid, grundade på Thomas Arvidssons böcker, har delvis spelats in i Kalmar med Björn Gustafson som den brottslige studierektorn Jan Bertilsson.

Finngrundet var förr ett grund eller rev i hamnen och blev efter utfyllnader Kalmars virkeshamn med ett flertal virkesmagasin. Under åren 1956-1961 förlängdes Barlastholmen ut till F. På äldre kartor är platsen utmärkt som Finsten eller Finnstenen. Troligt är att F fått namn efter en finsk grundstötning. Fram till mitten på 1950-talet, innan utfyllningarna börjat, låg det utrangerade fartyg på F.

BB

Fiskehamnen tillkom 1925 genom att ›Ölandshamnen fick en ny kaj när den enkla bron från fastlandet till Barlastholmen ersattes av stora utfyllningar. Nyfångad fisk såldes i F fram till 1950-talet.

BB

fjärrvärme, omkring 1965 började olika fastighetsägare bygga lokala mindre värmeverk, dels i centrala staden dels i ›Norrliden, som senare kunde kopplas till ett fjärrvärmenät. Kommunens bolag, Kalmar Energiverk, fick 1972 i uppdrag att sköta fjärrvärmeförsörjningen och övertog befintliga anläggningar. Utbyggnad skedde bl a i Norrliden, Lindsdal och Smedby. År 1978 byggdes en oljeeldad fjärrvärmecentral i kvarteret Draken på Malmen. Den har senare utbyggts avsevärt för eldning med träbränsle och återvinning av energi från avloppsvatten. I Smedby togs en träbränsleeldad panncentral i drift 1976. Efter hand har stora delar av tätbebyggelsen anslutits till fjärrvärme och bundits ihop till ett omfattande nät. År 2010 togs ett stort värmekraftverk placerat i Moskogen väster om Smedby i bruk. Det eldas med träbränsle och står nu för huvuddelen av hetvattenproduktionen till fjärrvärmenätet. 514 GWh fjärrvärme producerades 2009.
TPn

fjarrvarmerakl.jpg

Kraftvärmeverket i Moskogen

 

Kraftvärmeverket i Moskogen, väster om Kalmar