KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Färdstallarna eller mer folkligt bonnstallarna var som namnen antyder stallar för böndernas hästar vid ärenden i staden. F uppfördes 1906 i kvarteret Lärlingen längs en bit av Strömgatan. Besöken gällde vanligen försäljning av egna produkter i ›torghandeln. Vagnen placerades på något av torgen, varefter hästen leddes till F, som tillkom för att få bättre ordning på hästuppställningarna. Södra Vallgatan hade tidigare använts för hästparkering. F revs 1951.
LLj

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Fästningskommissionen besökte Kalmar 1724 och konstaterade att fästningsverken var förfallna och inte var utförda enligt Erik ›Dahlbergs ritningar och anvisningar. F föreslog en omfattande förstärkning av fästningens utanverk. I förslagen till åtgärder ingick redutter på omgivande öar och en djup landfront omfattande både slottet och Kalmar fästning. En del av detta kom senare att utföras i enlighet med kommissionens förslag fram till 1750-talet. ›Kalmar fästning avfördes 1819 från rikets försvar efter utredning av en senare kommission.
SHm