KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Funkabo, stadsdel mellan Ölandsleden, Norra vägen, Jägarvägen och Ängöleden jämte Funkaboskolans område. Namnet efter Funkabotorpet under Skälby Kungsgård. Det låg på Östra ›Funkaboskolans tomt. Västra Funkaboskolan byggdes 1934 och torpet på skoltomten heter Hagtorpet. F. bebyggdes i övrigt från söder med början 1951 med bostadshus i 3-7 våningar, senaste komplettering skedde 2008 i öster. Ett antal mindre butiker finns liksom förskola.
GM

funkabol.jpg

Funkabo centrum II, foto GM 

Funkabo centrum etapp II, foto GM

funkabocil.jpg

Funkabo centrum etapp I, foto GM 

Furudals Träoljefabrik, Karslunda s:n, grundades 1871 av lantbruksdirektör H A ›Wulff, Applerum, riksdagsman Nils ›Pettersson, Runtorp samt grosshandlare Johan ›Jeansson, Kalmar. Man producerade tjära, terpentin och kreosotolja. Tillgången på råmaterialet, furustubbar, var god i omgivningen. Fabriken placerades utanför Påryd på prästbostället Fagerhults ägor. Under åren bytte bolaget ägare vid ett flertal tillfällen. 1914 byggdes en filial i Runtorp. Den siste tjärbrännaren var Erik Andersson i Runtorp och han brände ca 50 bränn per år. Varje bränn tog 12–18 timmar och gav 300–350 kg per gång. Det sista brännet gjorde han 1957.
BB