KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

falskt kön uppgav Wilhelm Edstedt på 1720-talet men var i verkligheten kvinna och hette Ulrika Eleonora Stålhammar. Hennes far var överstelöjtnanten Johan Stålhammar på Stensjö säteri i Jönköpings län. Under stora nordiska kriget rymde hon hemifrån, kallade sig Wilhelm Edstedt och tjänstgjorde under åren 1715–1724 som artillerist. Falsariet kom i dagen på Solberga gård, numera ›Ulfsborg i Dörby socken, där det uppdagades att soldaten visade sig vara kvinna. Hon hade gift sig med pigan Maria Lönman 1716 och sammanlevt med henne i 11 år. Lönman hade redan anställning på Solberga och de båda makarna hade vid avslöjandet ansvaret för trädgården. Ulrika Eleonora lagfördes och domen blev efter en kraftfull intervention från släktens överhuvud, fru Sofia Drake på Salshult, ovanligt mild för en tid då dödsdom kunde avkunnas enbart på grund av att någon klädde ut sig till en person av motsatt kön. Stålhammar dömdes till en månads fängelse och förvisning från Kalmartrakten och Lönman dömdes till endast fjorton dagars fängelse trots att  sanningen undanhållits i tio år. Hon överklagade ändå domen och förmådde kung Fredrik I att sänka straffet till åtta dagar med kyrkoplikt på skampallen i Kalmar slottskyrka. Anledningen till att Stålhammar ändrade identitet var att hon såg bättre utkomstmöjligheter som man och att hon alltid varit mer intresserad av jakt och ridning än vanliga kvinnosysslor. Mer att läsa: Colobrine Sandström, Ulrika Eleonora, Karl XII:s amazon, 2012.

Fama, cigarr- och tobaksfabrik i Kalmar startad 1880 av inflyttade Gustaf Flodqvist. Han utökade och köpte 1881 Sjöbergs snus- och kardusfabrik och den konkursdrabbade Calmar Cigarrfabrik. Produktionen omfattade bl.a. cigarren Falstaff och röktobaken Gyllenhaals blandning. F upphörde 1886.

Fanerdun Group AB, ingick i en kinesisk koncern baserad i Yiwu, Zhejiang-provinsen, en provins med vilken Regionförbundet i Kalmar län sedan 2004 har ett samarbetsavtal. F:s ledare Luo Jinxing undertecknade i augusti 2006 ett investeringsavtal med Kalmar kommun för att vid ›Snurrom i Kläckeberga bygga ett internationellt handelscentrum under namnet China Europe Business & Exhibition Center. Affärsidén, som utvecklades med stöd från Invest in Sweden Agency, innebar att utländska grossistföretag, främst från Kina, skulle ges möjlighet att marknadsföra produkter mot Europa. Grossisterna skulle ges möjlighet att hyra en utställningsplats i mässhallen. Stora markområden inköptes av Kalmar kommun i Kläckeberga, främst den fastighet som tidigare ägts av ›Chokladfabriken, och även i Smedby. F övertog även Möre Hotell i Söderåkra. Första etappen invigdes den 28 september 2007 och bestod av 9 000 m2 där 240 utställare var inhysta på Torsåsgatan i provisoriska lokaler som tidigare tillhört ›Bombardier. Den andra etappen skulle stått klar vid ›Snurrom sommaren 2008 och utställningscentret skulle blivit 70 000 m2 med plats för 1 100 utställare inom sport och fritid, skor och väskor, leksaker, verktyg, köksredskap samt hantverk. I anslutning till handelscentret skulle ett fyrstjärnigt hotell och restauranger, 300 bostäder och ett spa byggas. Dessa planer innefattade även utbyggnad av Kalmar flygplats till internationell standard. Under hösten 2008 stannade projektet på grund av obetalda skulder och att F inte lyckades föra över pengar från Kina till Sverige. År 2009 begärdes F i konkurs av fordringsägare. Fastigheterna övertogs av nya ägare, byggnaderna vid Snurrom revs och den stora grop som hade påbörjats för hotellbygget på andra sidan vägen igenfylldes.

BB

fanerdun 3l.jpg

Fanerdunprojektet med etapp II nederst. Väg E22 uppe till höger, Norra vägen till vänster. 

Fängelset, ursprungligen Kalmar cellfängelsestod klart 1852 med 102 platser, då fängelset på Kalmar slott upphörde och är idag ett av Sveriges äldsta fängelser. K byggdes på ravelinen Prins Carl som då låg strax utanför staden. Byggnaden, som ritats av arkitekt Carl Fredrik Hjelm, omslöts av en numera torrlagd vallgrav, se ›Cellgraven. De fyra hörntornen var under 1800-talet bemannade dygnet runt. K byggdes enligt Philadelphiasystemet, d.v.s. med enskilda celler istället för gemensamma rum, vilket blev en radikal omställning för de hitflyttade fångarna från slottsfängelset. Under 1800-talets senare del fanns även en kvinnlig avdelning. K hyste under andra världskriget flera utländska desertörer och flyktingar. Mellan åren 1948 och 1973 hyste K grova brottslingar. Fram till 1960 hade K av praktiska skäl en egen tingssal och till 1974 även ett häkte. K har byggts till med verkstäder. F är en sluten anstalt av säkerhetsklass C, hyser idag 57 fångar och lyder under Kriminalvården Region Öst. Den anses vara föråldrad.
IB

Fanketorps hage, Ryssby sn, 13 ha f.d. åkermark utmed Norrebäcken, bevuxen med ekar och mycket artrik. Lågstarräng, riktigt artrik rödvenäng, örtrik friskäng och stagghed finns representerade. Här återfinns ett 70-tal exemplar av fältgentiana och i rikt mått den mycket sällsynta granspiran. Hagen har högsta naturvärde enligt länsstyrelsen. Den ligger ett stycke norr om vägen Rockneby - Rugstorp.