KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Fagerlund, Carl Adolf, landshövding  1896–1903, tidigare länsnotarie respektive landssekreterare i Gävleborgs län. År 1889 kom han till Kalmar som t f landshövding innan han blev ordinarie landshövding 1896. Under sin tid i Kalmar ägnade han särskilt intresse åt kommunikationsfrågorna och många järnvägsföretag i länet tillkom under hans tid. F var även riksdagsman.