Fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.

Falkenberg, Conrad von, landshövding 1637–1645, var tidigare bl a kapten vid Södermanlands regemente, kommissarie i Holland och hade rekommendationer av Axel Oxenstierna. F övertog ›Skälby som landshövdingeboställe 1638, begärde avsked p g a sjuklighet och blev sedermera riksråd 1651–1654.