KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Fågelsången, eller Fåglasången, nämns 1428 i ›Kalmar stads tänkebok. I medeltida städer förekom F. som namn på trädgårdar eller lunder vid staden. I Kalmar låg F. i "wranne" , vrån, mot stadsmuren i Gamla Stans sydvästra hörn vid nuvarande Södra Kyrkogården. Än idag finns F. kvar som namn på flera platser runt om i Sverige.  

BB 

Fagerlund, Carl Adolf, landshövding  1896–1903, tidigare länsnotarie respektive landssekreterare i Gävleborgs län. År 1889 kom han till Kalmar som t f landshövding innan han blev ordinarie landshövding 1896. Under sin tid i Kalmar ägnade han särskilt intresse åt kommunikationsfrågorna och många järnvägsföretag i länet tillkom under hans tid. F var även riksdagsman.