KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) bildades i Sverige 1856. E utgör inget eget samfund utan är en självständig missionsorganisation inom Svenska kyrkan. I Kalmar bildades 1872 Kalmar Evangeliska Lutherska Missionsförening som 1878 anslöt sig till EFS. Den verkade ofta under namnet Betlehemsföreningen. Redan samma år, som föreningen stiftades i Kalmar, köpte man en fastighet, Fiskaregatan 30, av handlanden Carl Christian Areskog. Året efter uppfördes troligen det kapell som kvarstod till 1981 då E flyttade in i den nybyggda Vasakyrkan i korsningen Stensövägen-Kungsgatan med Lennart Arfwidsson som arkitekt. Ungdomsarbete bedrevs från 1907 till 1965 i en parallellorganisation till EFS, De Ungas Förbund för kristligt arbete, förkortat DUF.
BB

betlehemskyrkanl.jpg

Betlehemskyrkan på Fiskaregatan 20 omkr 1965. Foto Stiog Westerlund 

Experimentlabbet, tillkom 1997 och drivs av ›Högskolan i Kalmar. Ändamålet är att öka unga människors intresse för naturvetenskap och teknik. Verksamheten ger barn och vuxna möjligheter att på ett lekfullt och lustfyllt sätt lära sig mer om teknik, fysik, biologi, kemi och miljökunskap. I början höll man till i Teknikhuset, numera KomVux, vid Norrgård men snart flyttade man till det gamla församlingshuset i hörnet Esplanaden-Norra vägen.
BB


Extasen, namn på en årlig skoltidning som utkom första gången i april 1964. Utgivare var eleverna på ›Tekniska gymnasiet i Kalmar, idag Lars Kaggskolan. Till en början, när det var ett tekniskt gymnasium där eleverna avlade ingenjörsexamen, gick överskottet från försäljningen till inköp av ingenjörsringar till eleverna i avgångsklasserna. Den första årgången trycktes i enkelt stenciltryck men man övergick snart till professionellt offsettryck. Försäljningen äger rum en lördag under våren med stor festyra på Kvarnholmen.
BB