KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Edwall, Pehr, 1915-1996, kyrkoherde i Kalmar 1960-1981, född i Kalmar, studerade teologi i Lund och blev teol.lic.  E var en auktoritet inom diakonin, med direktorskap för Samariterhemmet i Uppsala som främsta merit och dessutom inom den liturgiska forskningen och praktiken. E var ledamot i kyrkohandbokskommittén, ville nyskapa liturgin i estetisk form och drev liturgisk försöksverksamhet i Kalmar. Under E:s tid byggdes, ›Heliga Korsets kyrka, ›S:ta Birgitta kyrka och ›S:t Johannes kyrka. E grundade år 1969 ›Religionsvetenskapliga Institutet. Han blev kontraktsprost i Norra Möre kontrakt och teol. hedersdoktor i Lund, verkade som författare, forskare och musikrecensent i ›Barometern. Mer att läsa: Liturgi, diakoni, martyri. En vänbok till Pehr Edwall, 1996.
AG

Text har inkommit och bearbetas av redaktionen.

Ehrenclou, Erich, 1629–1687, tidigare Nentzel, adlad 1675, studerade i Uppsala, häradshövding i Norra Möre, Stranda och Tunaläns härader 1669. E efterträdde 1673 Christopher Larsson ›Grubb som stadspresident i Kalmar till 1680 då ämbetet drogs in. Han återinträdde 1680 som häradshövding i Norra Möre, Stranda och Handbörds härader. På 1650-talet lät han uppföra ›Hantverkshuset i hörnet Ölandsgatan-Kaggensgatan. E drunknade under en resa i Döderhults socken och är begravd i Kalmar domkyrka, där hans huvudvapen är uppsatt.
RS

Ehrensvärd, Gerd, 1903-1988, konstnär, född i Saltsjöbaden, studerade i München, Paris och Amsterdam 1923-1930 och vid Konsthögskolan 1930-1935 med bl a Isaac Grünewald som lärare. Till Kalmar kom hon i början av 1940-talet. E målade landskap och stilleben, oftast blommor, och är representerad i museerna i Kalmar och Linköping. Kalmar kommuns kulturpris tilldelades E 1976.
JRm

Ejderstenen är belägen i Kalmarsund ca 700 m ostsydost om Södra Skallö eller 1,5 km österut och söder om Ölandsbrons högdel. Det är en stor undervattenssten som vid lågvatten blir synlig som en ensam sten och då ofta med en fågel som gäst. Ibland kan man se en säl ligga och vila sig på E. I äldre tider var denna sten ett riktmärke vid höstliga sjöfågeljakter. Mer att läsa: Birger Andersson: Öster om ejderstenen.

BB