KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Engströms Tobaksfabrik, startades 1836 av Christina Charlotta Engström, 1804–1859, på Södra Långgatan 29–31, där nu tidningen Barometern ligger. Hon hade erfarenhet av snus- och tobakstillverkning, då äldre släktingar hade idkat tillverkning och handel med tobak i Karlskrona. Eftersom hon tidigt blev änka anhöll hon om tillstånd att starta snus- och kardusfabrik i Kalmar för att försörja sig och sina fyra barn. E drevs av Charlotta till hennes död då sonen Per Oscar tog över. Han ägde mark där senare Folkets Park anlades och lät där uppföra ett åttakantigt lusthus, i folkmun kallad ›Snuskulan. Tobaksfabriken upphörde 1888.

EPA, egentligen Enhetspris AB, öppnade affär på Storgatan 23 i Kalmar 1937 i ett nybyggt hus, sju år efter att varuhuskedjan bildats som ett dotterbolag till Turitz & Co. Affärsidén var att tillhandahålla varor till billiga priser. E byggde nytt varuhus 1967 i hörnet Norra Långgatan-Västra Sjögatan. År 1978 gick E ihop med Tempovaruhusen, namnet ändrades till ›Tempo och 1985 till ›Åhléns.

Epicur, egentligen Filiallogen Epicur, är en del av Samfundet SHT, en sällskapsorden med rötterna i Uppsalas studentliv vid mitten av 1800-talet. E instiftades i Kalmar 1859 av den från Uppsala till staden inflyttade Carl ›Gethe. Han kom att leda E under dess första 45 år. Verksamheten skall främja den sanna ynglingaglädjen och vid sammankomsterna framförs tal i bunden och obunden form. Vidare förekommer mycket sång och musik och emellanåt arrangeras spex. E har namn efter den grekiske filosofen Epicuros, född 341 f.Kr., vars filosofi var att nå ett lyckligt liv och leva omgiven av vänner.
BB

Epidemisjukhuset på Lindö stod färdigt 1893 men öppnades inte förrän sommaren 1894. Den stora tegelbyggnaden ritades av stadsingenjören Ivan Björkman. Detta sjukhus, avsett för patienter med epidemiska sjukdomar som scharlakansfeber, difteri och röda hund, tillhörde inte den landstingsstyrda sjukvården utan förvaltades av hälsovårdsnämnden i Kalmar. När byggnaden stod klar var den indelad i fyra avdelningar med plats för sammanlagt 20 patienter. Dessutom fanns enskilda rum för 8 patienter. Skulle en större epidemi utbryta kunde man med extrasängar ta emot 80 patienter. Byggnaden var omgiven av en större park. Från 1919 skulle E övertagas av landstinget men först 1932 skedde detta. E stängdes 1937 när det nya lasarettet med en epidemiavdelning öppnades vid Stensberg. Numera handhas epidemiska sjukdomar av Länssjukhusets infektionsavdelning. Byggnaden på Lindö har sedan använts till ett flertal olika ändamål, bl.a. av Röda Korset och idag finns där ateljéer för gruppen ›Konstnärer i Kalmar. Innan E byggdes på Lindö fanns ett äldre epidemisjukhus, kallat Gamla epidemisjukhuset, beläget på Norra vägen mellan Skvallertorget och Esplanaden. Det var en större tvåvånings träbyggnad, riven 1956, som under åren 1900-1932 inrymde landstingets seminarium för småskolelärarinnor, kallat Lilla seminariet.
BB

epideminl.jpg

Epidemisjukhuset, foto Tommy Håkansson 

OBS. har du synpunkter på texten, skicka då gärna in kompletteringar/ändringar.