KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Engström, Jon, 1794–1870, läkare, författare och tidningsredaktör, född i Fliseryds sn på gården Kärnebo. Efter undervisning av informator i hemmet fick E. möjlighet att studera, först i Uppsala och sedan i Lund där han 1818 blev medicine doktor och kirurgie magister. Han tillträdde sedan en befattning som bataljonsläkare vid Värmlands regemente. Efter sju år lämnade E. denna tjänst och läkaryrket för gott och återvände till hemlänet där han köpte skogsgården Kolsrum i Högsby socken. 1829 blev han innehavare av herrgården ›Knapegården i Ryssby varifrån han kom att driva omfattande skogs- och virkesaffärer – de som skulle ge honom namnet Trädoktorn. Efter att ha anlagt ett flertal sågverk med stora uppdämningar kom han i konflikt med andra markägare, varav flera tillhörde adeln. Redan under Värmlandstiden hade han börjat som författare med ett flertal lyrikböcker. Mest känd har E. blivit för sina nyckelromaner Nybyggarne (1838) respektive Björn Ulftand och konsorter (1840) som till stor del handlade om stridigheter mellan en skogsägare och hans grannar. I dessa böcker häcklar han sina antagonister, dåtidens aristokrater och byråkrater. Han utgav även flera reseskildringar. För att få ett bättre språkrör för sina omstridda åsikter startade han 1841 tidningen ›Barometern med redaktion på Knapegården. I sin tidning, senare flyttad till Kalmar, stred han mycket för dåtidens sociala problem, bl a det utbredda spritmissbruket. Han drev Barometern till 1865 då utgivningsbeviset övertogs av boktryckaren Anders ›Petersson. E. avled på Knapegården. Mer att läsa: Manne Hofrén: Jon Engström – Trädoktorn.
BB

jonengstrom.jpg

Engström, Sten, 1895-1979, student i Kalmar 1913, landsantikvarie i Vadstena 1937-1947 samt  i Uppsala 1947-1961.  E utgav Kalmar stads tänkebok, 1945-1949, samt Kalmar nations matrikel 1663-1863, 1926-1951.  

Engström, Thekla, 1848-1930, född i Skogsby på Öland, lärare och författare, tidvis bosatt i Kalmar. E har skrivit några böcker om Öland och ägnat sig åt folklivsforskning: Öland, dess historia och folk, 1902 och 1922. Ölandsfolk, gastar och troll, 1927. E grundade en stiftelse för i Kalmar stad bosatta behövande äldre fruntimmer.