KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Text har inkommit och bearbetas av redaktionen.

Electra Gruppen AB ä ett börsnoterat handelsföretag baserat i Kalmar, specialiserat på logistik och datasystem. E har sitt ursprung i det företag som startades 1949 av Gunnar Lissinger och var då ett lokalt grossistföretag i radio- och så småningom TV-branschen i små lokaler på Storgatan 47. År 1969 övertog sonen Håkan Lissinger verksamheten. Företaget byggde nytt 1986 på Flygplatsområdet och expanderade. E verkar sedan dess över hela landet och samarbetar med kedjeföretag i hemelektronikbranschen. När omsättningen vuxit ytterligare flyttades verksamheten 2001 till lokaler i f.d. ›Volvo Kalmarverken. E ligger bakom butikskedjorna Audio Video, RingUp och Digitalbutikerna och butikerna drivs av franchisetagare. Företaget sysslar även med tredjepartslogistik stödd av ett egenutvecklat datasystem och utgör i denna verksamhet en länk mellan leverantörer och deras kunder. Dessutom har E utvecklat ett avancerat kommersiellt butiksdatasystem. Företaget har 95 anställda och omsatte 1 100 Mkr (2012).

GM

Elefanten, även kallat Stora Kravelen Elefanten, var svenska flottans amiralskepp och byggt i Stockholm samt beställt och namngivet av Gustav Vasa. E påbörjades 1554 och var klar tre år senare. När det sattes i tjänst var besättningen på drygt 500 man. 1563 började Nordiska sjuårskriget och i slaget vid Ölands norra udde i mitten av augusti 1564 mot den dansk-lybska flottan förde amiralen Klas Horn befälet över E och hela svenska flottan. Efter vunnen batalj sökte han sig ner till ›Björkenäs varv för att laga skador som E fått i striden men 3 sjömil norr om Borgholm gick man på grund så hårt att stormasten gick över bord. Folktraditionen har bevarat minnet och än idag heter grundet E. Efter att ha lättat fartyget från tunga föremål lyckades man få flott E och man nådde Björkenäs redd men där sjönk skeppet 150 m norr om Svartö när man hade börjat reparationsarbetet. Året efter gjordes bärgningsförsök genom att stenbryggor byggdes runt skeppet för att ha som underlag för gångspel som man tänkte hissa upp skeppet med. Projektet misslyckades. Åren 1933-1939 genomfördes en av de första vetenskapliga marinarkeologiska undersökningarna i vårt land av vraket. Delar av akterpartiet bärgades och finns nu på Sjöhistoriska museet.

BB

elefantenl.jpg

Elefanten utanför Öland

Elementarskolan för flickor i Kalmar, se Flickskolan.