KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Ekman, Otto Christian, 1791–1866, läkare och fornforskare, född i Lund. År 1822 utnämndes E till provinsialläkare på Öland och två år senare erhöll han samma tjänst i Växjö. Han kom till Kalmar 1827 och som provinsialläkare kvarstannade han till 1853. Under tiden på Öland väcktes hans intresse för arkeologi efter att ha tagit del av öns rikedom på fornfynd. År 1832 förordnades han av dåvarande riksantikvarien att ha uppsikt och vård över Kalmar läns fornlämningar. Hans stora samling av fornfynd och mynt inlöstes i två omgångar av Statens historiksa museum. I sitt sökande efter antikviteter fann han i Kalmar Carl von >Linnés anteckningar över Nemesis divina som han kunde överföra till Uppsala universitet. Den hade då varit spårlöst försvunnen i ca 50 år.
BB

Ekska gården ligger i hörnet av Södra Långgatan/Västra Sjögatan på Kvarnholmen. Huset är ett affärs- och bostadshus, som under åren ägts av både handels- och ämbetsmän, bland annat konsul Karl ›Ek. Under fasaden, som fått sin enhetliga karaktär efter 1765, döljer sig tre äldre trähus. Det äldsta av dem, omtalat 1657, är beläget vid Västra Sjögatan. Vid reparationer i ett av husen hittades timmer med målad dekor, som kan dateras till mitten av 1600-talet. Byggnaden har, liksom hela kvarteret, undgått alla stadsbränder.
KSH

ekska_garden2.jpg
Ekska gården, foto GM


Ekström, Per G, 1908–1998, fil.dr, född i Partille. Han var son till Ölandskonstnären Per Ekström. Efter akademiska studier i Paris fortsatte han i Göteborg, där han disputerade till fil.dr i franska 1953. Åren 1945- 1952 var E lärare i Göteborg, innan han 1952 fick tjänst i Mörbylånga och något senare även uppdrag vid ›Sjöbefälsskolan och ›Handelsgymnasiet i Kalmar. Åren 1961-1974 var E lektor i franska och spanska vid ›Stagneliusskolan, då Kalmar Högre allmänna läroverk. E har  skrivit boken Om min far, solmålaren Per Ekström, 1957, och översatt portugisiska dikter.

LLj

Ekudden är namnet på en sommarvilla i Tallhagen uppförd av konsul Karl ›Ek i början på 1900-talet. På 1930-talet inreddes där en restaurang, ofta utnyttjad som samlingsplats efter begravningar på ›Norra kyrkogården. Sedan början på 2000-talet används byggnaden som behandlingsenhet för kvinnor med missbruksproblem. År 1997 utökades E med en minigolfanläggning för bangolf. ›Kalmar kanotklubb har sina lokaler och bryggor i södra delen av E.

LLj 

Eldh, Carl, 1873-1954, skulptör och konstnär, född i Film i Uppland och uppväxt i Dalsland. Han utbildade sig på Tekniska skolan i Stockholm, nutidens Konstfack, och därefter i Paris. E var vid sidan om Carl Milles och Christian Eriksson Sveriges mest anlitade skulptörer under första hälften av 1900-talet. Han finns representerad i Kalmar genom verket Ungdom, placerad i parken Dryaden vid Tullslätten och Simhopparen vid Norra kanalgatan.
BB