KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Ek, Karl, från början Andersson, 1862–1940, tidningsutgivare och konsul, född i Kalmar. E kom att verka i Kalmar inom många olika områden. I unga år arbetade han som järnvägsbokhållare och 1885 började han samtidigt som skribent med kåserier och debattartiklar i ›Barometern, då under signaturen Karl Ek vilket senare blev hans borgerliga namn. År 1898 övertog han aktiemajoriteten i tidningen Kalmar, se ›Kalmar, tidningen. År  1905 blev han tidningens utgivare och redaktör och var så fram till 1915. I järnvägsyrket hade han samtidigt avancerat till stationsinspektor. E kom att under många år starkt engagera sig i ›Kalmar hamn och 1900 valdes han in i styrelsen och från 1903 var han dess ordförande fram till sin död 1940. Sin bostad hade han i den 1886 inköpta ›Ekska gården i hörnet Södra Långgatan–Västra Sjögatan och Villa ›Ekudden i Tallhagen var hans sommarställe. E var sedan 1920-talet finsk vicekonsul. BB

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

Ekenäs Båtklubb bildades 1980, damsektionen 1984. Klubben har rustat upp Ekenäs hamn och ansvarar för skötseln. I hamnen finns 36 båtplatser jämte en brygga för medlemmarnas båtar. Varje år sker den traditionella Ekenässeglingen, ett öppet klubbmästerskap för båtar i olika klasser.

Ekenäs hundramannaförening, startade 1877 och var den första sjuk- och begravningskassan i sin bygd. 1882 var månadsavgiften 25 öre, vid sjukdomsfall erhölls 4,50 kr i veckan och som begravningshjälp utgick 45 kronor. Från 1890 kallar sig E för Voxtorps Sjuk- och begravningskassa. År 1903 hade E sitt högsta medlemsantal, 185 personer. Efter Kungl. Socialstyrelsens påverkan överfördes sjukförsäkringsdelen 1933 till nybildade Halltorp-Voxtorps sjukkassa. Föreningen fortsatte som Voxtorps begravningskassa till 1943, då den uppgick i Sydöstra Sveriges Centrala begravningskassa. Se även ›sjukkassor.
LL