KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Ehrenclou, Erich, 1629–1687, tidigare Nentzel, adlad 1675, studerade i Uppsala, häradshövding i Norra Möre, Stranda och Tunaläns härader 1669. E efterträdde 1673 Christopher Larsson ›Grubb som stadspresident i Kalmar till 1680 då ämbetet drogs in. Han återinträdde 1680 som häradshövding i Norra Möre, Stranda och Handbörds härader. På 1650-talet lät han uppföra ›Hantverkshuset i hörnet Ölandsgatan-Kaggensgatan. E drunknade under en resa i Döderhults socken och är begravd i Kalmar domkyrka, där hans huvudvapen är uppsatt.
RS