KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Edwall, Pehr, 1915-1996, kyrkoherde i Kalmar 1960-1981, född i Kalmar, studerade teologi i Lund och blev teol.lic.  E var en auktoritet inom diakonin, med direktorskap för Samariterhemmet i Uppsala som främsta merit och dessutom inom den liturgiska forskningen och praktiken. E var ledamot i kyrkohandbokskommittén, ville nyskapa liturgin i estetisk form och drev liturgisk försöksverksamhet i Kalmar. Under E:s tid byggdes, ›Heliga Korsets kyrka, ›S:ta Birgitta kyrka och ›S:t Johannes kyrka. E grundade år 1969 ›Religionsvetenskapliga Institutet. Han blev kontraktsprost i Norra Möre kontrakt och teol. hedersdoktor i Lund, verkade som författare, forskare och musikrecensent i ›Barometern. Mer att läsa: Liturgi, diakoni, martyri. En vänbok till Pehr Edwall, 1996.
AG