KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Edelstam, Gustaf Jacob, landshövding 1873-1888, var tidigare expeditionschef i ecklesiastikdepartementet. E visade intresse för Kalmar slott och lät anlägga en trädgård på slottsvallarna.