Fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.

Edelstam, Gustaf Jacob, landshövding 1873-1888, var tidigare expeditionschef i ecklesiastikdepartementet. E visade intresse för Kalmar slott och lät anlägga en trädgård på slottsvallarna.