KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Ebbetorp, herrgård i Dörby sn, omtalas redan 1382. Vadstena kloster ägde 1466 en gård Aebbatorp, som ännu 1550 är upptagen i klostrets jordebok. På 1720-talet köptes gården av lagmannen och landshövdingen över Kronobergs län Gustaf Friedrich Rothlieb. Efter hand död 1758 övergick den i köp och arv till mågen kanslirådet Pehr Linnerhielm, som från 1760 bebodde E. till sin död 1794. Härefter tillträdde sonen Jonas Carl ›Linnerhielm. Några år senare lät han uppföra en ny huvudbyggnad med nyklassisk fasad, ritad av Carl Christoffer Gjörwell. Den stod klar 1800 och består än idag. Samtidigt utfördes en engelsk park efter ritningar av Carl Råbergh ›Mannerskantz. Under Linnerhielms tid tillkom ett stort bibliotek, vilket sedermera donerades av hans döttrar till Kalmar gymnasium, nuvarande Stagneliusskolan. Hans hustru Helena Maria bodde på E. till sin död 1876. Den 22-årige Per Olof Lundell övertog E. 1872. Södra Kalmar läns folkhögskola startades här 1875, eftersom Lundell ställde lokaler till förfogande. Skolan flyttade vid sekelskiftet 1900 till Smedby. Brorsonen Torsten Lundell ägde gården 1923–1970. Till gården hade genom åren en ny stor boksamling skapats av flera ägare men den skingrades efter Torsten Lundells död. Huvudbyggnaden med flyglar är numera avstyckade från jordbruksfastigheten. Mer att läsa: By och Bygd i Dörby-Kläckeberga (del I).
GO

ebbetorpl.jpg

Ebbetorp, foto GM 

Eberhardsson, Ebbe, 1927- , bildkonstnär, född i Åby sn. E studerade vid Otte Skölds målarskola 1947-1949 och för Ivan Grünewald 1951. E har illustrerat ett flertal böcker skrivna av Bengt Cidden ›Andersson. Bosatt i Skammelstorp, Åby sn. E finns representerad på Nationalmuseum, museer i Berlin, Gdansk m.fl. samt Kalmar konstmuseum och Himmelsberga. E har utfört flera utsmyckningar i offentliga lokaler och ställt ut även utomlands, bl.a. i Wilmington, Berlin och Kaliningrad.
BB

eberhardssonebbe.jpg

Edelstam, Gustaf Jacob, landshövding 1873-1888, var tidigare expeditionschef i ecklesiastikdepartementet. E visade intresse för Kalmar slott och lät anlägga en trädgård på slottsvallarna.

Edgren, Anton, 1882-1944, direktör, född i Fuxerna, Lilla Edet. Han var utbildad till konditor i Göteborg och kom till Kalmar 1909 som arbetsledare vid ›Chokladfabriken där han senare blev ägare och direktör. En tid var E ordförande i ›Kalmar Fabriks och Hantverksförening och han utnämndes 1937 till polsk vicekonsul. E bodde en tid i ›Monte Cavallo inte långt från Chokladfabriken.

Edholm, Isa, 1930– , journalist och radioproducent, född i Härnösand, numera bosatt i Kalmar. Hon har arbetat vid Sveriges Radios redaktion i Umeå. E är mest känd som initiativtagare till och producent av radioprogrammet Radio Ellen, landets första feministiska radioprogram och från 1996 programmet Freja. Hon har också producerat radioprogrammet Bokfönstret, arbetat med vetenskapsprogram som Sommaruniversitetet, Vetandets värld och Gråt inte, forska. År 2002 blev E hedersdoktor vid Umeå universitet. År 1992 tilldelades hon Stora journalistpriset. År 2001 gav E ut boken Kvinnohistorier: Fanny Kamprad, Mary Quant och 83 andra kvinnor IB