KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Dagnell, Gunnel, 1922- , textilkonstnär. Hon är autodidakt, har arbetat med fria textila tekniker och deltagit i ett antal regionala utställningar, bl.a. Sydosten. D tilldelades Kalmar kommuns kulturpris 1983 och är representerad på Kalmar Konstmuseum.

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Dahllöf, Ernst, 1881-1935, bondkomiker, född i Kalmar i ›Sofiedal. Musikaliskt skolad på både sträng- och blåsinstrument i Frälsningsarmén gjorde han sin debut i Kalmar 1900. Från 1902 uppträdde han under namnet Schwente i Flen och Stockholmsdebuten skedde vintern 1907-1908 som pausartist på biografer. D kom att bli en av landets allra största bondkomiker och han uppträdde med tal, sång och musik på olika varietéer och revyer, bl.a. i Sjörövarens Kalmarrevy 1917. Före första världskriget turnerade han i hela Skandinavien och även i S:t Petersburg och Berlin. Flera musikinspelningar finns kvar. Han hade en föregångare i Kalmar nämligen skomakaren Lundin som uppträdde under namnet Jödde i Kalvhagen med vilken han framträdde i sin ungdom.
BB
 

Dahm, Oscar, oftast skrev han namnet O E L (Oscar Elis Leonard),1812-1883, pedagog, läroverkslärare, författare, riksdagsman och donator, född i Arby. D var drivande i omdaningen av skolväsendet i Kalmar och blev rektor för det 1843 inrättade ›Kalmar Skolmästareseminarium, en följd av folkskolans införande året innan. Enligt D skulle också studentexamen kunna avläggas vid ett lokalt läroverk i stället för vid universiteten och därför slogs apologistskolan, lärdomsskolan och gymnasiet ihop 1849-1851. D blev först vald till rektor för den nya enheten, men fick träda åt sidan efter ett överklagande. Rektorstiteln fick han dock behålla och sin lärargärning kom han att ägna läroverket. D var en förkämpe för nya pedagogiska grepp och underströk vikten av lärarnas fortbildning. Hans lärargärning kom att omfatta mer än 40 år. Under denna tid fick D möjlighet att skriva läroböcker, eftersom han fick en lektorstjänst med lägre undervisningsskyldighet. Hans geografibok kom att användas under 40 år i hela landet.
D upprättade det första lånebiblioteket 1860 i ett hus på ›Dahmska gården, arbetade för brännvinshandelns reformering, se ›Systembolaget i Kalmar, och deltog i bildandet av  ›Ångfartygsbolaget Kalmarsund. Ett gasverk kom också till på hans initiativ. Han var stadsfullmäktig, landstingsman och riksdagsman. I skolfrågor var han en drivande kraft i riksdagen. D och hans maka, Laurentia Concordia, bodde från 1847 i det efter honom uppkallade huset vid Lilla Torget. På sommarstället Stensberg , inköpt 1849, ägnade sig D åt biskötsel, trädgårds- och fruktodling, vilket han också skrev böcker om. ›Stensbergs gård med tillhörande mark donerades till en stiftelse, ›Dahmska Stiftelsen. Mer att läsa: En banbrytarpedagogs ödesdrama i Kalmar för hundra år sedan, Carl Ernst Göransson, 1954.

AG

Dahmska huset, i hörnet Västra Sjögatan - Lilla torget, Ölandsgatan 23, byggdes sannolikt mellan 1653, då ett byggnadsanslag utdelades, och 1666, vilket är årtalet på portalen. Detta är ett av stadens fåtaliga karolinska stenhus, har en elegant utformning, sannolikt ritat av byggherren, fortifikationsingenjören Anders Olofsson ›Bergh. Hans och hustruns Brita Gudmundsdotter Skuthes initialer och en Psaltarvers finns på husets barockportal. Huset är byggt i två våningar samt vind under det höga, något mjukt konkava sadeltaket. De höga gavlarna har tidsenliga voluter och husets hörn har räfflade pilastrar från sockel till taklist. I bottenvåningen ses takmålningar från denna tid. Källarvalv bär upp huset. Flygeln mot Västra Sjögatan har under 1800-talet byggts på med en våning. På gården finns längor som förr innehöll stall, bykhus och bodar. De är nu ombyggda till bostäder. Rektor O E L ›Dahm, ägare från 1847, har gett huset dess nuvarande namn. Mellan åren 1914-1950 inrymdes ›Sjömanshuset här.
Bergh flyttade hit det trähus, som finns på Ölandsgatan 25, sannolikt från Gamla stan, då benämnd Malmen. ›Hofrén gör troligt att det är ett av stadens äldsta trähus. Dessa båda hus har undgått alla ›stadsbränder och ger en god bild av 1600-talets stadsbebyggelse. I hörnet mot Lilla Torget finns en milsten, varifrån avståndet mättes till nästa. Mer att läsa: Kalmar - Karolinska borgarhus i sten, 1970, Manne Hofrén.