KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Drakbåtsfestivalen arrangerades under åren 1993-2002 av Kalmar Kanotklubb tillsammans med PT-Reklam/Thomas Davidsson Reklam AB. Föreningar, företag och privata lag ställde upp i 23-mannalag i speciellt inhyrda drakbåtar. Tävlingarna ägde rum på Systraströmmen mellan Malmbron och Tullbron och hade festivalkaraktär. Man tävlade, oftast i två dagar, i dam-, herr- och mixedklasser. Dessutom fanns ett pris för best-in-show. Redan första året ställde 736 deltagare upp i 32 lag. Som mest hade man 120 lag. D har sitt ursprung i Kina där man årligen håller drakbåtspaddlingar i floden Mi Lo för att hedra minnet av en kinesisk poet som tragiskt omkom i floden för mer än 2 000 år sedan.
BB
Text har inkommit och bearbetas av redaktionen.
Drottning Margaretaloppet är ett 5 km långt motionslopp, ingen tävling, för damer i alla åldrar. D arrangeras årligen sedan 1995 av ›Kalmar SK. Till första loppet inkom 780 anmälningar och numera ligger deltagarsiffran på ca 4 000. Som mest har det varit drygt 6 000 anmälningar. Starten går i Kalmarsundsparken och efter en vända ut runt Långviken springer man på en del av Drottning Margaretas väg innan det är målgång i Stadsparken.
BB

Drottningsalen i Kalmar slott uppfördes omkring 1555 som drottningens privata gemak. Den blev 1585 uppdelad i två mindre rum. Rummet mot borggården var sovrum med en numera igensatt dörr in mot Rutsalen och det andra tjänstgjorde som drottningens förmak. Den öppna spisen i kalksten vid norra väggen är från hertig Eriks tid 1560. Spisen flankerades från början av fönster, vilka sattes igen vid mitten av 1600-talet. Då revs även skiljeväggen och salen fick målade draperingar runt väggarna. Fönsternischerna mot borggården har kassettliknande målningar från 1580-talet medan de tidigare fönsternischerna vid spisen har målade akantusslingor utförda på 1620-talet.
LWA

drottnijngsalenl.jpg

Dryaden.  Det första Sällskapet Dryaden bildades 1856 för att fortsätta de påbörjade förskönande arbetena på fortifikationsvallarna och tillhörande jordar vilka avstannat i brist på medel. Förutom bidrag från enskilda medlemmar anslog Kalmar Sparbank 1500 riksdaler och Kalmar Utskänkningsbolag 1000 riksdaler för planering och plantering av de forna befästningarna på och invid Kvarnholmen. Efter uträttat arbete avvecklades D 1863.   

Under en kort period, dock utan praktisk verksamhet, existerade 1873 Sällskapet Nya Dryaden i samband med att järnvägen anlades.

År 1905 återuppstod Sällskapet Nya Dryaden med syfte att verka för och ekonomiskt bidraga till Kalmar stads förskönande, företrädesvis genom uppställande å lämplig öppen plats av svenskt konstverk. Ett första konstverk kunde placeras ut 1932, Carl Eldhs skulptur Ungdom i ›Dryadenparken söder om Olof Palmes gata. En större donation på 200 000 kr år 1961 av riksbanksdirektören Gunnar Sahlberg blev grundplåten i D:s ekonomi. Sällskapet har helt eller delvis bekostat ett flertal konstverk, bl.a. ›Unionsmonumentet från 1997. Mer att läsa: Skulpturer i Kalmar av Bengt Runemo, Fred Johansson och Skotte Linde.

GM