KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Dörby-Kläckeberga hembygdsförening startades 1954 med syfte att rädda ›Dörby gästgivargård i Smedby från rivning. Tanken var att Högalids folkhögskola där skulle bygga nya elevbostäder. D lyckades med sina förutsättningar och fick byggnaden som gåva av landstinget. Efter renovering iordningsställdes den till hembygdsgård. Kläckeberga kommun överlät Fattigstugan intill Kläckeberga kyrka till D i slutet av 1950-talet. Efter upprustning 1981 blev den fattigvårds- och skolmuseum. Föreningen äger också en smedja i Kläckeberga och en linbastu i Tingby. Den senare flyttades till nuvarande plats intill väg 25 när vägen byggdes. På 1980-talet genomfördes en torpinventering, ett 50-tal torp återfanns och skyltar visar platsen för dem som är försvunna. Fyra sockenböcker, By och bygd i Dörby-Kläckeberga, har utgivits. Två stipendier delas ut ur fonder till minne av Karl Rydå resp Anneliz Folkesson. I övrigt arrangeras bl.a. studiecirklar och grötfest.
GM

Dorothea av Schleswig-Holstein, 1685–1761, prinsessa senare markgrevinna, född i dåvarande Slesvig på slottet Augustenburg, numera Danmark, som dotter till greven Friedrich av Schleswig-Holstein och prinsessan Luise av Schleswig-Holstein. Gift med markgreven Georg av Brandenburg-Kulmbach. Efter några inledande lyckliga och barnalstrande år kom en fullständig brytning när D. nedkom med ett barn som maken vägrade erkänna som sitt. Han anklagade henne för otrohet och efter en kort process var skilsmässan klar. Hon sattes i slottsfängelse men kom efter 17 år i kontakt med svensken Johan von Brehmer som lyckades att få höga vederbörande att acceptera en förflyttning till Sverige men först skulle vissa formaliteter avklaras. Efter dödförklaring och skenbegravning av D. tilläts hon få resa till Sverige och med helt ny identitet; överstinnan von Zettwitz. De första 17 åren i Sverige bodde hon hos släktingar till Johan von Bremer, enligt vissa källor bl.a. på Ingelstorps gård i Dörby sn. Sedan kom Nils Lewenhaupt att intressera sig för hennes öde. Han var då överhovmästare för Brandenburg-Bayreuths hov och markgreven var ingen mindre än prinsessan D:s son Friedrich. Denne Lewenhaupt ägde ›Stävlö gods och genom hans försorg kom D. att där tillbringa de sista tio åren av sin levnad. Dessutom var Nils Lewenhaupts tyska hustru syssling med D. På juldagen 1761 avled D. och en stilla vinterdag på nyåret 1762 begravdes hon i all enkelhet i Åby kyrka. Ingen gravsten finns. Många av hennes avkommor kom att tillhöra den yttersta aristokratin i Europa; bl.a. kejsar Wilhelm II och idag drottningarna i Danmark, Nederländerna resp. Storbritannien och kungarna  i Sverige, Norge resp. Belgien.
BB

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Douglas, Robert, 1611-1662, fältmarskalk och riksråd, född i Skottland. Vid 16 års ålder kom den skotske adelsmannen i svensk tjänst och när Gustaf II Adolf 1630 gick med i det trettioåriga kriget tog D tjänst i armén. Han utmärkte sig som militär och utnämndes 1647 till generallöjtnant. År 1651 blev han svensk friherre och fick ›Skälby kungsgård som friherreskap, detta troligen p.g.a. hans stora lån till kronan. D fortsatte den krigiska banan i Polen och Baltikum och upphöjdes senare till general, fältmarskalk och greve.
BB

Dragkanalen byggdes efter beslut av Gustaf Vasa, daterat 1554, detta för att sjöfarten skulle slippa det strömma vattnet ute i Kalmarsund. Kanalen är grävd genom Skäggenäs smalaste parti, som kallas Draget. Arbetet påbörjades troligen 1555 och höll på i flera år. Hela kustbefolkningen ända upp till Tjust gjorde där dagsverken för att gräva igenom den 175 m långa sträckan. I botten är den 1,5-3 m bred och har stödmurar av gråsten. Den har ofta kallats Graven. Från början var det en utmärkt farled men den grundade igen och stora upprensningsarbeten gjordes redan på 1600-talet. Under 1800-talet hade den förlorat sin betydelse, men 1870 framfördes förslag att fördjupa och bredda kanalen så att den även skulle bli farbar för mindre ångbåtar. Så blev det inte och efter det att kanalen fått förfalla började Skäggenäs Villa- och Intresseförening 1985 med en restaurering. Efter flera års frivilligt arbete kunde den återinvigas på sommaren 1989.
BB

dragkanalen.jpg

Den gamla stenbron över Dragkanalen