KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

de Dacia, Petrus, 1235–1289, dominikanermunk, som antogs som novis vid Dominikankonventet i Visby. Under studier vid universitetet i Köln kom han i kontakt med den fromma Kristina Bruso, som blev hans andliga vägvisare. D skrev om Brusos uppenbarelser och brevväxlingen med henne. Detta räknas som Sveriges första bok och D därför som landets första författare. Han vistades på hemväg från studierna i Tyskland i ›Munkklostret, Kalmar dominikanerkonvent, vintern 1279–1280 för att under våren fortsätta till sin hemtrakt Gotland.

De la Gardie, Adam Carl, landshövding 1709-1711, var tidigare överste vid Magnus Stenbocks regemente.

De la Grange, Johan Georg, landshövding 1810–1822, deltog aktivt vid Gustav IV Adolfs fängslande och avsättning. Dock hade Öland 1819-1825 en egen landshövding. D tog initiativ till att ›Kalmar läns hushållningssällskap bildades.

Text har inkommit och bearbetas av redaktionen.