KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Danielsson, Peter, vanligen kallad Köhlmanna-Pelle, 1824-1850, född i Betekulla, Mortorps socken, där fadern Daniel Köhlman var båtsman. Redan vid nio eller tio års ålder lämnade han hemmet och snart gick han till sjöss under somrarna medan han resten av året strövade omkring utan stadigvarande arbete. Istället kom han in på den kriminella banan och redan i 15-årsåldern blev han dömd för första gången. Flera kommande brott gjorde att han blev satt på Karlsborgs fästning. Efter frigivning 1846 var det snart dags för nya brott och i januari 1847 fördes han till Kalmar och slottsfängelset men lyckade rymma tillsammans med Frans Fredrik Morén. I februari månad kom de sent en kväll till en ensligt belägen stuga i Mortorps där kronobåtsmannen Lars Stare bodde med hustru och två barn. Där uppstod tumult och Stare försökte försvara sig med en yxa men då sköt D ett dödande skott mot honom. Efter att ha tagit med sig så mycket de kunde av husets ägodelar försvann de med en stulen häst och vagn. Redan dagen efter var det dags för ett nytt dåd men vid ett besök i Kalmar strax efteråt kunde de gripas. D ställdes inför rätta och dömdes till döden men innan verkställandet rymde han än en gång. Efter en tid kunde han gripas i en grotta i Lövshult, Mortorps socken och fördes åter till slottsfängelset. Den 26 mars 1850 avrättades han genom halshuggning på Vassmolösa avrättningsplats.
BB

Danska kullarna kallas de små kullarna omedelbart söder om ›Södra kyrkogården i Gamla stan. Namnet erinrar om de många krigen mot Danmark. Enligt traditionen ligger stupade danskar begravda i D. Det sannolika är att de döljer rester av 1500- och 1600-talets förstärkning av stadsmuren.
BB

Danska städjekontoret var en arbetsförmedling som under 1880-talet sökte svensk arbetskraft till danska gods och gårdar eftersom det vid den tiden rådde stor brist på jordbruksarbetare i Danmark. Kontoret var inrymt i Gamla telegrafhuset, den byggnad som låg på Södra Vallgatan och var sammanbyggd med Jordbroporten.
BB

Dansklubben Spinnrockarna, bildades 1991 med syfte att erbjuda medlemmar danstillfällen i egen lokal, Dansanten, och för att utbilda vuxna och ungdomar i olika tävlingsdansformer som lindyhop och jitterbug. Danspar från S har varit framgångsrika på tävlingar, ett par erövrade en bronsmedalj vid världsmästerskapen i bugg år 2010 och en silvermedalj i SM. Klubben står dessutom som arrangör för rullstolsdanser och tävlingar.

dase var förr, med säkerhet under 1800-talet, ett ord som användes av ölänningar i nedsättande betydelse om fastlandsbor. Det var enligt G V ›Sylvander en benämning för en trög, enfaldig, dum och medgörlig människorace. Fastlandsborna i sin tur använde det för skogsbon, vilka i sin tur förlade dasarna till nordöstra delen av Kronobergs län. Fastlänningarna använde på motsvarande sätt ordet ›turk om ölänningarna.

BB