KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Dahmska stiftelsen tillkom genom ett testamente 1849 av O.E.L. Dahm och hans maka Laurentia, Laura. Det var den största donation som Kalmar stad erhållit och tillträdde den efter änkans död 1911. Stiftelsen ägde mycket mark, bl.a. byggdes Kalmar lasarett på en del av den. D:s uppgift är att trygga boendet för kvinnliga pauvres honteux i Kalmar och i andra hand att i övrigt förbättra sådana kvinnors levnadsvillkor samt förvalta Stensbergs gård med tillhörande byggnader, inventarier och trädgård. Hustrun Laura överlevde maken med 28 år och gjorde en del ändringar i testamentet. Hon förordnade att det skulle inrättas ett ålderdomshem på ›Stensberg. D började sin verksamhet 1915. År 1980 flyttade de boende på Stensberg över till det nybyggda servicehemmet Stensberg med Kalmar kommun som huvudman. D förvaltar de äldre byggnaderna på Stensberg.

IB

Danckwardt-Lillieström, Claes, landshövding 1666, hade gått den långa militära vägen från soldat till överste, sedermera generalmajor i infanteriet. Under hans tid jämnades resterna av Gamla stan med marken och stadens fattigvård började ordnas. D förflyttades och blev vice guvernör i Skåne.

Text har inkommit och bearbetas av redaktionen.

Danielsson, Agneta, 1944– , skådespelerska och regissör, född i Kalmar. Hon utbildades till skådespelare vid Angereds teater. D blev känd och slog igenom i Kurt Olsson-serien Fådda blommor 1988 där hon tillsammans med Med Reventberg skapade det urgöteborgska tantparet Alfhild och Ortrud, som senare fick en egen tv-serie. D är även känd i rollen som den ensamstående modern och yrkeskvinnan Marianne i Carin Mannheimers tv-serie Svenska hjärtan.
IB

Danielsson, Lena, 1947– , kläddesigner och textilkonstnär, född i Bäckebo. Hon var tidigare banktjänsteman och en av ›Hemslöjdens i Kalmar sista chefer. D utbildade sig under ett år på Konstfack men är i övrigt autodidakt. Sedan 1994 driver hon butiken Lena Form där hon bl.a. säljer egenformgivna kläder. Hon är representerad på Länsstyrelsen och Wollinska stiftelsen i Kalmar. IB