KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Dackehall kan liknas vid en grotta ovan mark. D ligger på en hög kulle på Sävsjö bys marker i Karlslunda socken och är ett stort, delat stenblock med ett ovanliggande block som bildar tak. Enligt sägnen var det till denna plats som Nils ›Dacke tog sin tillflykt när han var tvungen att rymma efter att ha dräpt en kronofogde. Likaså sägs D vara den plats där Nils Dacke för första gången, vid midsommartid 1542, genom budkavle sammankallade allmogen i Södra Möre för att ta upp kampen mot Gustav Vasa, det som kom att kallas Dackefejden.
BB