KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Dahm, Oscar, oftast skrev han namnet O E L (Oscar Elis Leonard),1812-1883, pedagog, läroverkslärare, författare, riksdagsman och donator, född i Arby. D var drivande i omdaningen av skolväsendet i Kalmar och blev rektor för det 1843 inrättade ›Kalmar Skolmästareseminarium, en följd av folkskolans införande året innan. Enligt D skulle också studentexamen kunna avläggas vid ett lokalt läroverk i stället för vid universiteten och därför slogs apologistskolan, lärdomsskolan och gymnasiet ihop 1849-1851. D blev först vald till rektor för den nya enheten, men fick träda åt sidan efter ett överklagande. Rektorstiteln fick han dock behålla och sin lärargärning kom han att ägna läroverket. D var en förkämpe för nya pedagogiska grepp och underströk vikten av lärarnas fortbildning. Hans lärargärning kom att omfatta mer än 40 år. Under denna tid fick D möjlighet att skriva läroböcker, eftersom han fick en lektorstjänst med lägre undervisningsskyldighet. Hans geografibok kom att användas under 40 år i hela landet.
D upprättade det första lånebiblioteket 1860 i ett hus på ›Dahmska gården, arbetade för brännvinshandelns reformering, se ›Systembolaget i Kalmar, och deltog i bildandet av  ›Ångfartygsbolaget Kalmarsund. Ett gasverk kom också till på hans initiativ. Han var stadsfullmäktig, landstingsman och riksdagsman. I skolfrågor var han en drivande kraft i riksdagen. D och hans maka, Laurentia Concordia, bodde från 1847 i det efter honom uppkallade huset vid Lilla Torget. På sommarstället Stensberg , inköpt 1849, ägnade sig D åt biskötsel, trädgårds- och fruktodling, vilket han också skrev böcker om. ›Stensbergs gård med tillhörande mark donerades till en stiftelse, ›Dahmska Stiftelsen. Mer att läsa: En banbrytarpedagogs ödesdrama i Kalmar för hundra år sedan, Carl Ernst Göransson, 1954.

AG