KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Capitex AB är ett programvaruföretag bildat 1981 av Ingemar Nilsson. Med utgångspunkt från behovet av boendekalkyler för mäklare utvecklades ett program Svefa 82. År 1992 lanserades BoVision, som ett stöd för fastighetsmäklare och deras kunder och samma år ett program för pensionsberäkningar avsett för försäkringsbolag. Till en början visades bara texter och beräkningar, men 1995 gjorde ett grafiskt gränssnitt det möjligt att även visa bilder. Året därpå öppnades BoVision på internet och blev en marknadsplats på nätet för hus av olika slag, bostadsrätter, hyresrätter och 1998 programmet Objektvision för näringslivslokaler. C har sedan 1987 haft sin verksamhet på ›Svensknabben. Grundaren har avyttrat sina programvaruföretag men äger fortfarande genom Svensknabben AB byggnader och fastigheter här.
GM

Carlbergs svarveri i Trekanten grundades av Amandus Carlberg 1901. I början tillverkades möbler för att på 1910-talet utökas med leksakstillverkning. Efter 1925 bestod produktionen av handtag och skaft. Företaget lades ner 1970.

IB

Carlgren, Nils, 1902–1967, stadsarkitekt nr 2 mellan 1937 och 1967. Efterträdde J. Fred ›Olson. En av hans väsentliga insatser var att styra saneringen av centrums små och slitna byggnader genom att utarbeta stadsplaner för ny bebyggelse med hus i tre våningar och överbyggda gårdar. Med inspiration från Italien infördes även ett antal arkader i centrala lägen, varav delar finns kvar. Några ambitioner att bevara större delen av det gamla hade inte C. Efter 1945 växte industrin även i Kalmar och många nya bostäder behövdes. C. utformade stadsplaner för de nya bostadsområdena, som Norrgårdsgärdet, Funkabo, Tegelviken, Oxhagen m.fl. med bebyggelse i traditionell stil och inte gärna med högre hus än tre våningar. En konservativ läggning gjorde att beprövad byggteknik gynnades. Hus skulle ha tegeltak, fasader med puts eller tegel, vilket de lokala byggmästarna gärna anslöt sig till i sina egna projekt. C. ritade även ett antal byggnader. Pensionärsbostäder vid Norra Långgatan och vid Lindöskolan, åt ›Wollinska stiftelsen vid Stora Dammgatan och Ståthållargatan. Den egna villan på Arkitektgatan ner mot Lindöfjärden kan nämnas liksom tre mer monumentala byggnader: Tekniska nämndhuset vid Storgatan, Lindöskolan och inte minst Falkenbergsskolan med en aula av hög klass. C. efterträddes av Ulf ›Liedström.
GM

 carlsberg.jpg

Carlsbergsvillan, Stagneliusgatan 12

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.