KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Calmare Wapen var en yllefabrik som startades av landshövding Georg Bogislaus ›Staël von Holstein. Han erhöll 1737 privilegium att driva en sådan och för ändamålet inköptes en tomt vid Larmtorget och ett fabrikshus i sten uppfördes där ›Ludvigshuset idag ligger. Som arbetsledare anställdes tre bröder Fiedler från Tyskland, dessutom ett flertal tyskar för att hjälpa till med olika sysslor. På landsbygden sysselsattes tidvis över 50 spinnerskor i hemarbete liksom några knypplerskor. En del arbeten fick man även utförda på ›Spinnhuset i staden. År 1745 såldes fabriken till Christopher von Seltzen och Lorentz Möller men 20 år senare drabbades W av stadsbranden som tog denna del av staden 1765. Fabriken återuppbyggdes aldrig.
BB

Calmare-Must tillverkades under 1950-talet av A. Öhman & Söner som på Hagbynäs i Kalmars utkant drev musteri och råsaftfabrik.

BB