KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Calmare Nyckel, roman som utkom 1945 och var författad av Astrid Kähr. Den skildrar i romanform den första svenska utvandringen till Amerika och har sin grund i verklighetens utvandring på 1600-talet med skeppet ›Calmare Nyckel.

BB

Calmare Nyckel, tidning, är en i Lund av ›Kalmar Nation utgiven tidning. Den utkommer med två nummer per termin. I flera år har tidningen vunnit Sydsvenska Dagbladets pris för bästa nationstidning.
BB

Calmare Nyckel, utbildningsfartyg, med Kalmar som hemmahamn, används av Sjöfartshögskolan i Kalmar i utbildningssyfte. C byggdes i Norge 1969 för transport av pallgods i kustfart och 1981 inköptes hon av Kalmar kommun och ›Lars Kaggskolan. Efter ombyggnad på Kalmar Varv kom skolans fartygstekniska gren att använda C som övnings- och skolfartyg fram till 2000 då den utbildningen lades ner. Då övertogs ägandet av Sjöbefälsskolan, nu Sjöfartshögskolan. Under somrarna används fartyget som bas för dykningarna vid skeppsvraket ›Kronan. C var tidigare uttaget som s.k. lagfartyg i marinen i händelse av krig.
BB

Calmare ros, kallad så på grund av sin skönhet, hette egentligen Maria Osenhielm, ca 1670-1700, dotter av överstelöjtnanten och kommendanten vid Kalmar fästning Josef Andersson Oos, adlad Osenhielm. I Kalmar blev C förälskad i en garnisonssoldat och kärlekens följder doldes genom att hon kastade sitt nyfödda barn i slottsgraven. Det uppdagades och hon dömdes till döden men strax innan domen skulle falla blev kung Karl XI , på tillfälligt besök i Kalmar, övertalad att träffa henne. Kungen blev så betagen av hennes skönhet, hennes vackra röst och hennes färdighet att spela luta att han benådade henne och gav henne restitutio famae, återupprättat rykte. Hon gifte sig senare med artillerilöjtnanten Carl Falck och ligger begravd i Sjögestads kyrka. Händelsen har gett upphov till en folkviseaktig dikt - Kalmare Ros - med text av Bo Setterlind och musik av Gunnar Hahn.

DF