KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Calmare Gycklare är ett amatörteatersällskap i Kalmar med ett trettiotal medlemmar, specialiserat på verklighetsbaserad historisk teater. Slottsspelen började 1975 på Kalmar slotts yttre borggård, och efter att under sex år ha haft olika teaterspel på både yttre och inre borggården flyttade man in i slottet 1981. Publiken fick då följa med genom de olika salarna. Gruppen tog 1984 namnet Calmare Gycklare. Under åren har besökarna fått följa med på historiska resor från 1300-talet och fram till 1700-talet. Personer som har gestaltats är bl.a. Bo Jonsson Grip, Erik av Pommern, Gustav Vasa, Johan III, Erik XIV, Gustav II Adolf och Drottning Margareta. All manustext bygger på verkliga händelser. Medlemmar i C ritar och syr själva sina dräkter samt bygger och svarar även för rekvisitan. Gruppen har som målsättning att varje sommar framföra ett historiskt spel med Kalmaranknytning samt ett eller två mindre spel på hösten och/eller våren, som ej behöver vara historiskt förankrade.
BB OBS. har du synpunkter på texten, skicka då gärna in kompletteringar/ändringar.

Calmare Moped Union bildades 1994 av ägare av veteranmopeder. Klubbens första namn var Mopedofilerna, ett namn som blev en belastning och 1999 ändrades till det nuvarande. C arrangerar en årlig kortege i Kalmar med ett efterföljande mopedrally.

Text har inkommit och bearbetas av redaktionen.

Calmare Nyckel, emigrantfartyg, senare även Kalmar Nyckel, var tillsammans med Fågel Blå ett av de två skepp som medförde de första svenska emigranterna till Amerika för att där bilda en svensk koloni, Nya Sverige eller New Sweden. Tillkomsten av fartyget grundade sig på att Gustaf II Adolf gjort en framställning till landets sjöstäder att bilda privilegierade skeppskompanier mot att Kronan fick utnyttja skeppen vid behov. Kalmar med 2/3 och Jönköping med 1/3 beslutade att gemensamt skaffa ett skepp och 1629 inköptes ett nybyggt skepp från Holland som döptes till Calmare Nyckel. Gustaf II Adolf var själv närvarande i Kalmar när C överlämnades. År 1637 köptes C av Nya Sverige-Kompaniet för kolonisationsresan till Nordamerika. Skeppet lämnade Göteborg på hösten 1637 under ledning av holländaren Peter Minuit. I mars 1638 anlände C till Delawareflodens mynning och seglade en bit upp för floden där Minuit för Sveriges räkning köpte ett landområde av några indianstammar. Kalmars vänort i USA, ›Wilmington, ligger i detta område. C gjorde nästa resa 1639-1640 och därefter ytterligare två transatlantiska emigrantresor vilket var unikt på den tiden. På återresan 1640 medförde C den första tobakslasten från Amerika till Sverige. Efter emigrantresorna såldes C tillbaka till Holland och lär ha förlist någon gång i slutet av 1600-talet. I Delaware finns en sentida rekonstruktion av C, ›Kalmar Nyckel, som sjösattes 1998.
BB

Calmare Nyckel, pilsner, tillverkades av ›Kalmar Bryggeri under 1950- och 1960-talen i klass II, dvs med en alkoholhalt av högst 2,8 viktprocent. Produktionen upphörde när bryggeriet stängdes 1971.

BB