KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Calmar, Kanada, är en stad i delstaten Albertas jordbruksdistrikt med 1 959 invånare (2006), ca 4 mil sydväst om delstatens huvudstad Edmonton. Kalmarfödda Carl J. Blomquist hade emigrerat till USA och slagit sig ner i delstaten North Dakota i USA men år 1895 bröt han och en vän upp för att på uppdrag av sina skandinaviska grannar undersöka ett nytt område i Alberta, Kanada. Året efter kom hustrun med barn och än fler från North Dakota flyttade senare dit och ett samhälle började växa fram. Tre år efter sin ankomst fick Carl Blomquist uppdraget att vara postföreståndare och han döpte postkontoret till Calmar Post Office efter sin födelsestad i Sverige. Brev till området adresserades då till Calmar, North West Territories, och på så sätt fick denna plats sitt namn.
BB

Calmar, USA, är en stad med 1 027 invånare (2007) i delstaten Iowa, belägen ca 5 mil söder om delstaten Minnesota och 6 mil väster om Mississippi. De första som slog sig ned på den då öde platsen var en norsk familj och året var 1850. Senare växte det upp ett litet samhälle som i slutet av 1800-talet hade närmare 1 100 invånare. Platsen började kallas Marysville men eftersom det redan fanns ett samhälle med det namnet i delstaten beslöt man att ändra detta. Ett annat namn som platsen fått var Whiskey Grove vilket troligen inte ansågs passande. Stadens invånare var till större delen norrmän och engelsmän men de kunde inte enas om ett passande namn. Uppdraget gick då till två svenskar, Alfred Clark från Kalmar och Johan Peter Landin från Tanum, för att få ett neutralt namn. Deras förslag blev Calmar och det vann allas bifall.
BB

Calmare Frimurareförening bildades 1854 med Jacob Wilhelm ›Beijer som ordförande och Christian Adolf ›Palme som vice ordförande. C:s syfte var att lägga grunden till en frimurarloge i Kalmar. En ansökan hade året innan insänts till Svenska Frimurare Orden av enskilda frimurare i Kalmar men de fick avslag. Föreningens huvudsakliga uppgift blev att anskaffa lämpliga lokaler. Sedan man köpt den s k ›Nils Bremers gård på Södra Långgatan inreddes logelokaler och en förnyad ansökan insändes. I maj 1857 fick man sin begäran beviljad och logen fick namnet ›S:t Johanneslogen Carl. När logen invigdes följande år överlämnades all egendom till den och C upplöstes.
BB

Calmare Glace startades som ett fritidsföretag i början av 1940-talet av Harald Håkansson och Olof Öhlin, båda då anställda på Kalmar Läns Slakterier. Tillverkningen skedde i Håkanssons hem på Siljeströms väg, fruarna skötte tillverkningen och en chaufför hjälpte till med distributionen. C hade egna glasskiosker på flera ställen i Kalmar, bl a  vid Framsta, på Stensö och i Ölandshamnen. Företaget såldes 1951 till Kalmar Ispinnefabrik, som då bytte namn till ›Kalmar Glassfabrik.
BB