KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Calmar hin grå, är klassiska ord från den vers som skall ha spikats upp på den medeltida stadsporten Västerport i samband med ›Kalmarkriget vid 1600-talets början. Det var en varning till den danske kungen Christian IV och hans soldater som innebar att de skulle lämna Kalmars befästningsmurar ifred. Versen löd i sin helhet:
   Jag heter Calmar hin*) grå
   därför ingen mig störa må.
   Här låg en kung**) för i sju år
   honom det båtade ej för ett hufvudhår
   Nu är kommet ett Jutha barn
   all hans anslag varde till skarn***).
Två veckor därefter lämnades svar - i både skrift och blod.

   Om du änskönt heder Calmar hin graa,
   Orokket derfor kunst du ej staa
   ...etc
Manuskript till texterna finns på Kongl. Bibliotek i Köpenhamn.

DF

*) den onde
**) Fredrik II, sjuårskriget 1563-1570
***) smuts

 

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}