KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Calmare Nyckel, utbildningsfartyg, med Kalmar som hemmahamn, används av Sjöfartshögskolan i Kalmar i utbildningssyfte. C byggdes i Norge 1969 för transport av pallgods i kustfart och 1981 inköptes hon av Kalmar kommun och ›Lars Kaggskolan. Efter ombyggnad på Kalmar Varv kom skolans fartygstekniska gren att använda C som övnings- och skolfartyg fram till 2000 då den utbildningen lades ner. Då övertogs ägandet av Sjöbefälsskolan, nu Sjöfartshögskolan. Under somrarna används fartyget som bas för dykningarna vid skeppsvraket ›Kronan. C var tidigare uttaget som s.k. lagfartyg i marinen i händelse av krig.
BB