KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Calmar, ännu tidigare Calmare, var den gamla stavningen av stadens namn som en bit in på 1800-talet började ersättas av Kalmar. År 1851 bestämde Calmar-Posten att ändra tidningens stavning till ›Kalmar-Posten och att samtidigt i alla sammanhang stava stadens namn med K i stället för C. Det kom att dröja ytterligare några år innan ändringen hade slagit igenom. Normalt är stavningsregeln att ortnamn som slutar med konsonant, t.ex p i Halltorp, i förbindelse med namnkaraktär, t.ex Halltorps kyrka, har ett s som slutändelse medan ortnamn som slutar med vokal, t.ex. y i Ryssby får en s-lös genitivform i motsvarande fall, Ryssby kyrka. Undantag från denna regel är ortnamnet Kalmar och anledningen är att stadens namn tidigare stavades Calmare, alltså med en vokal i slutet. Det hette således förr Calmare slott, därav dagens Kalmar slott. Namnet Kalmar Lexikon ansluter till denna regel. Dock skrivs tillfälliga sammansättningar av ortnamn och ett annat substantiv med genitiv-s, t.ex Kalmars stenhus och Kalmars ungdomar.
BB