KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Text har inkommit och bearbetas av redaktionen.

Calmar, ännu tidigare Calmare, var den gamla stavningen av stadens namn som en bit in på 1800-talet började ersättas av Kalmar. År 1851 bestämde Calmar-Posten att ändra tidningens stavning till ›Kalmar-Posten och att samtidigt i alla sammanhang stava stadens namn med K i stället för C. Det kom att dröja ytterligare några år innan ändringen hade slagit igenom. Normalt är stavningsregeln att ortnamn som slutar med konsonant, t.ex p i Halltorp, i förbindelse med namnkaraktär, t.ex Halltorps kyrka, har ett s som slutändelse medan ortnamn som slutar med vokal, t.ex. y i Ryssby får en s-lös genitivform i motsvarande fall, Ryssby kyrka. Undantag från denna regel är ortnamnet Kalmar och anledningen är att stadens namn tidigare stavades Calmare, alltså med en vokal i slutet. Det hette således förr Calmare slott, därav dagens Kalmar slott. Namnet Kalmar Lexikon ansluter till denna regel. Dock skrivs tillfälliga sammansättningar av ortnamn och ett annat substantiv med genitiv-s, t.ex Kalmars stenhus och Kalmars ungdomar.
BB

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}