KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

 

Berg, Bengt, 1885–1967, författare, fotograf, filmare och naturvårdspionjär född i Kalmar, son till läroverksadjunkten Fabian Berg och Oda ›Berg. B var redan i ungdomen naturintresserad. Åren 1909–1913 var han assistent vid Königs Zoologiska Museum i Bonn och  skaffade museet fåglar, bon och ägg från Sverige. Han fick därigenom inkomster till att ägna sig åt det han helst ville, nämligen dokumentera, skriva om och fotografera den levande naturen. B blev en för sin tid ytterst skicklig fotograf och skrev ett 30-tal böcker med mästerliga djurskildringar som såldes i stora upplagor och översattes till 16 språk. B var också en skicklig naturfilmare. 1921 köpte han Bokenäs i Halltorp sn vid Kalmarsundskusten där han anlade ett hjorthägn efter att ha arrenderat 45 ha bokskog av ›Värnanäs gods . Den svenska grågåsstammen var vid den här tiden närmast utskjuten. 1927 fick B tillstånd att ta nio ägg av grågås vid Gotlands sydostkust och lät en kalkonhöna ruva fram gässlingarna. B lyckades på detta sätt få tillbaka grågåsen som häckfågel i Sverige. På liknande sätt lyckades han få tillbaka viggen i Kalmarsund. Under en resa till Amerika 1933 fick han se kanadagåsen och tog hem fyra gäss, som han planterade ut. Deras avkomma har på gott och ont spritt sig över Norden, Balticum och de Brittiska öarna. Örnstammarna var på 1920-talet utrotningshotade i Sverige. B lyckades 1924 genom att intensivt bearbeta politiker och jaktvårdsorganisationer få havsörnen och kungsörnen fridlysta. B gjorde också jakt- och dokumentationsresor till Afrika, Indien, Burma och Himalaya. B promoverades 1935 till hedersdoktor vid universitet i Bonn. B köpte senare Eriksbergs egendom i Blekinge och anlade där norra Europas största vilthägn om 800 ha. B är begravd på Skatelöfs gamla kyrkogård vid Åsnen i Kronobergs län. Mer att läsa: Ulrik Lohm, Bengt Berg – Ett bidrag till en bibliografi.

 

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

 

 

Berg, Oda, 1853–1931, hemslöjdskonsulent, född i Broby, Skåne. B var en av pionjärerna för hemslöjdsrörelsen i landet och var verksam som hemslöjdskonsulent och slöjdombud för ›Hushållningssällskapet 1899–1920 och förestod dess slöjdmagasin. Hon belönades med Illis Quorum 1913 och Hushållningssällskapets guldmedalj 1920. Från 1899 kom ›Hemslöjden i Kalmar att förknippas med B och 1909 grundade hon ›Hemslöjdsföreningen. Hon var gift med Fabian ›Berg och mor till Bengt ›Berg.
AG