KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Bechstadius, Nils, 1656-1710, stadsklockare och cantor scholæ. B noterade i sin dagbok historiska tilldragelser av större betydelse, alla märkliga händelser i trakten och i landet samt några få från utlandet. Den stora stadsbranden i London 1666 och en i Ronneby 1680 omnämns förutom händelser under danskarnas framfart i kriget 1675-1679. Dagboken förvaras i original i Kalmar stifts- och gymnasiebibliotek. Sannolikt är det B som gett namn åt ›Kantorsporten på Kvarnholmen. Han och hans familj dog i pesten av smitta från ett skepp, som kommit till Kalmar. Från B:s hem spred sig farsoten sedan snabbt över hela staden.

 bechstadius72.jpg
Bechstadius dagbok för 1682, då domkyrkan invigdes  Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

 

Beijer, Jacob Wilhelm, 1796–1886, hovstallmästare, född i Arboga. Han initierade en hamnanläggning norr om Stora Frö i Vickleby på Öland som via en kilometerlång pir gick långt ut i sundet. Detta skulle förenkla båtförbindelserna från södra Öland till Kalmar men projektet misslyckades. Idag är området ett naturreservat som bär hans namn; Beijershamn. Sin militära bana började B. 15 år gammal. Han kom fyra år senare till stuteriet Strömsholm i Västmanland och resten av sitt yrkesverksamma liv kom han att ägna åt hästar. På grund av framstående egenskaper som hästkarl och sin administrativa förmåga utnämndes B. 1831 till chef för det då av staten återupprättade Ottenby stuteri på Öland. Vid sidan av sitt arbete i Ottenby hade B. flera uppdrag i Kalmar. När Kalmars första frimurarloge (se ›Frimurarloger) stiftades 1858 blev han dess första ordförande mästare. Vid Kalmar läns hushållningssällskaps delning i en förening i norr och en i söder blev han 1859 den första ordföranden i ›Kalmar läns södra hushållningssällskap. B. var även en av grundarna av ›Kalmar Enskilda Bank och när ›Kalmar läns fornminnesförening stiftades 1871 blev B. dess första ordförande.
BB

Bellevue är ett gammalt namn på ett tvåvånings trähus från 1789, idag med adress Söderportsgatan 10, den forna Bökelundska gården. Rådman August Strümpel köpte huset 1910.

BB

Bengtsson, Magnus, ?–1263, var på sin tid Kalmars mäktigaste man. Han var stadsfogde, lagman, storman och dessutom kungasläkting av Folkungaätten. Ett brev som han skrev till Lübeck rörande en arvstvist var försett med Kalmar stads sigill. Detta sigill är det äldsta bevarade ›stadssigillet i Norden. I ett brev utfärdat till Lübeck av stadens styrelse något av åren 1255 eller 1261 omtalas en Kalmarfogde och detta är första gången en svensk stadsfogde omnämns i ett dokument.
BB