KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Barnstugan Lilla Dammgatan. På initiativ av Kvinnliga Diskussionsföreningen i Kalmar tillsattes 1907 en kommitté för att undersöka behovet av en arbetsstuga för skolbarn från fattiga hem i Kalmar. Undersökningen visade att det fanns minst 30 barn, som skulle behöva den vård en arbetsstuga kunde lämna. Arbetsstugans uppgift var att under elevernas fritid sysselsätta dem med allehanda arbeten, flickor med sömnad, bast- och spånarbeten, vävnad, lappning m.m. och pojkar med trä- och metallslöjd, borstbinderi, korgarbete, skomakeri och skrädderi m.m. Medel ställdes till förfogande av stadsfullmäktige, en styrelse bildades och verksamheten påbörjades vårterminen 1908 och upphörde 1938. Elevernas arbeten såldes för att få medel till material. Flitiga elever kunde också tjäna pengar.
BMS

 

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

 

 

Baronen Köpcenter har sitt ursprung i Kalmar Stormarknad, ofta förkortat KS, som invigdes sommaren 1964 i f.d. ›Margarinfabriken Sveas industrilokaler vid Ölandshamnen. Efter att margarinproduktionen upphört 1962 stod lokalerna tomma innan de tre köpmännen Åke Bjärklid, Lars-Göran Larson och Tage Alfredsson köpte fastigheten och lät iordningställa den för ett flertal olika affärer som drevs åtskilda från varandra, Kalmars första galleria. Även en restaurang fanns i övre planet och K fick Kalmars första rulltrappa. Under åren togs större ytor i anspråk. I september 1972 såldes K till Gustaf de Geer och hans bolag Geerinvest som utvidga verksamheten ytterligare och angränsande fastigheter införlivades i B. År 1977 bytte K namn till Baronen Köpcenter med namn efter ägaren baron Gustaf de Geer. Efter att Gustaf de Geer avlidit fortsatte sonen Jan-Carl de Geer att förvalta bolaget Geerinvest som ägde B fram till 2011 då det internationella bolaget Ing Real Estate Investment köpte B för ca 400 Mkr.
BB 

Baumann, Agneta, 1944-2011, jazzsångerska född och uppvuxen i Kalmar. Karriären startade i Köpenhamn och fortsatte i Stockholm, där B som första svenska kvinna satte upp ett eget band, som hon turnerade med även på kontinenten. Första skivframgången kom 1981 med I´m an Illusion. Efter ett uppehåll återkom B på jazzscenen i mitten av 1990-talet, uppträdde bl a i Kalmar och samarbetade med en rad svenska jazzmusiker. På CD-serien The Finest in Jazz Ballads från Blue Voices representeras B med två spår under rubriken: The Greatest Voices of Our Time - Jazzladies.

GM

agneta baumann.jpg

Agneta Baumann omgiven av sitt band. Bild från hennes hemsida.

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.