KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

 

 

Bykyrkan även kallad Storkyrkan, var helgad åt S:t Nicolaus av Myra, sjöfartens skyddshelgon och uppfördes i Gamla stan under 1200-talets första hälft. På 1300-talet byggdes den ut så att den blev femskeppig och fick ett avskilt kor. De yttre sidoskeppen upptogs av kapell, varav sju var namngivna: Petri och Pauli kapell, ett på den södra och ett på den norra sidan, S:t Antonii kapell, S:t Erasmi kapell, Vår Frus kapell, S:ta Maria kapell och Själakapellet. Dessutom fanns en serie altare ägnade åt olika helgon. B hade två torn med höga spiror och var 75 meter lång och 38 meter bred. Kyrkans vind uthyrdes för diverse profana ändamål bl a för förvaring av segel till skeppen i hamnen. Kyrkan var uppförd i tegel på en gråstensgrund. B var lika stor som Storkyrkan i Stockholm och därmed en av Sveriges största. Helgedomens förnämsta evenemang torde ha varit kröningen 1397, då Erik av Pommern kröntes till kung över Sverige, Norge och Danmark i anslutning till att Kalmarunionen kom till stånd. Under slutet av 1500- och början av 1600-talet drabbades staden av krig. När danskarna anföll 1611 förstördes B och endast yttermurarna stod kvar. Kyrkan renoverades senare och var klar för att inredas men skadades vid stadsbranden 1647. B renoverades ytterligare en gång och ett klocktorn av trä byggdes över huvudvalvet och försågs med en altan där stadsmusikanterna dagligen utförde musik. Slutligen sprängdes B av militära skäl 1678 för att den inte skulle kunna utgöra skydd för presumtiva anfallare i framtiden. Innan kyrkan förstördes flyttades predikstolen till Domkyrkan. ›Domkyrkan på Kvarnholmen var vid denna tid i det närmast klar att ta i bruk. 

 

SHm

nya gamla kyrkan plan.jpg

Bykyrkans plan i svart jämförd med Domkyrkans i rött. Kalmar läns museum

bykyrkan.jpg

Så här kan Bykyrkan ha sett ut

Byteatern med hemvist i Kalmar är länsteater i Kalmar län. B producerar scenkonst för barn, ungdom och vuxna med verksamhetsområde i sydostlänen och övriga Sverige. Ursprunget till B skapades 1971 genom samarbete mellan fyra bildkonstnärer i Stockholm, Ann ›Granhammer, Bodil ›Göransson, Anders ›Lönn och Gunilla ›Pantzar. Anders Lönn ägde galeasen S/M Helene, som efter ombyggnad kunde fungera som teater, biograf och bokkafé. Med stöd av ett statligt stipendium kunde gruppen göra en turné längs svenska kuster. Förutom filmer gavs pjäsen Sagan om pojken och senare Kockjungman sökes med S/M Helene som udda spelplats. Magnus ›Lönn anslöt senare till gruppen. År 1974 blev Kalmar gruppens bas och med namnet Byteatern. Efterhand växte B bl.a. med musiker, fler skådespelare, tekniker och administratörer. Ekonomiskt stöds B av kommunen, Regionförbundet och staten. Egen lokal, Hamnscenen, stod klar 1982 efter ombyggnad av Oljefabriken på Barlastholmen. En tillbyggnad skedde 1992. I teaterns uppsättningar möts teater, dans, mim, nycirkus, masker, dockor, projektion samt berättarteater. B spelar på uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län och Statens Kulturråd med stöd av Kalmar kommun. B sätter upp 3–4 pjäser årligen, varav flera för barn och ungdom. Ofta är pjäserna nyskrivna men även klassiker sätts upp i nya bearbetningar. B har erhållit Prix De Assitej, Kalmar kommuns och landstingets kulturpriser, Teaterkritikernas barnteaterpris samt Aftonbladets kulturpris. Teatern har blivit utvald att delta i Svenska Teaterbiennalen tre gånger och Svenska Dansbiennalen en gång. En särskilt minnesvärd och prisad uppsättning är Den flygande geparden.

UB/GM 


Byttan, från början ett namn i folkmun på den tvåvånings sommarrestaurang som uppfördes i ›Stadsparken 1881 och då kallades Stadsparkspaviljongen. Den var åttakantig och hade en viss likhet med en smörbytta, därav namnet. Stadsparken hade invigts 1880 och året efter stod B färdig. Byggnaden var liksom Stadsparken en donation till Kalmar stad av Johan ›Jeansson. Den var ritad av parkens anläggare, stadsgartnern August Ericsson. I början var byggnaden öppen på båda våningarna med en central inbyggnad och 1894 inglasades de öppna delarna. En välkänd restauratör i början var Olof ›Olsson, vanligen kallad Pin-Olle. Från 1893 och innehades B av Emelie Nilsson, senare gift med Thomas Hansen som då fortsatte rörelsen. År 1921 övertog Carl ›Albien restaurangen men 1939 ansågs byggnaden vara i så dåligt skick att den revs. En ny mycket modern byggnad, ritad av arkitekt Sven Ivar ›Lind, ersatte den gamla och öppnades 1940. Förebild till den nya byggnaden var de skisser Lind gjort till en vinterträdgård i Ivar ›Kreugers tvåvåningslägenhet i Paris 1930 vilken dock aldrig kom att byggas. I folkmun kom även den nya restaurangbyggnaden att kallas B men dess officiella namn var Stadsparkens Restaurang eller Stadsparksrestaurangen. Sedan 1980-talet är det officiella namnet på byggnaden Byttan. År 2008 genomfördes en större ombyggnad i samband med tillkomsten av ett nytt ›Kalmar konstmuseum.
BB

Active Image

Restaurang Byttan, byggd 1939-1940