KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Banér, Claes Persson, landshövding 1661-1664, var tidigare landshövding över Hälsingland, Gästrikland och Härjedalen. Eftersom landshövdingarnas bostad på slottet var föga ståndsmässig gjorde B en framställning om att Kronan skulle bygga en ny på Kvarnholmen. Svaret blev nej, varför B byggde ett eget residens i kvarteret Kakelmakaren, Södra Långgatan 79, nu kallat ›Tyghuset. B utnämndes till riksjägmästare 1664.

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

Bank, Johan August, 1824–1854, vedgårdskarl, var den siste som avrättades i Kalmar. Det skedde genom halshuggning den 31 oktober 1854 på stadens avrättningsplats vid Sandås och en stor folkmassa var församlad. Om händelsen står det att ”hans anletsdrag, förr så hemska och lidelsefulla, lyste nu vid hans gång till det sista, blodiga målet av en stilla frid. Utan att binda för ögonen knäföll han. Ett hugg – och allt var förbi!”. Anledningen till detta straff var att han den 24 juli 1852 misshandlat sin hustru till döds. Han beskrevs som en ökänd, vild slagskämpe och den djärvaste av härvarande lönnkrögare. Missdådet aktualiserade behovet av kontrollerad brännvinsförsäljning i staden och redan den 23 mars 1853 lästes i stadens båda tidningar om ett upprop att bilda Kalmar Brännvinsminuteringsbolag, föregångaren till ›Systemaktiebolaget i Kalmar. August ›Pettersson, känd som Lärk-August, blev den siste som avrättades i Södra Möre. Det skedde den 11 maj 1864 i Vassmolösa.
BB

 

 

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

 

 

Barkestorp i Dörby socken är en av Kalmartraktens äldsta gårdar och omnämndes redan år 1300 som Borkotorp. Bo Jonsson Grip ägde B på 1300-talet. Godset ägdes under många år på 14- och 1500-talet av släkten Kyle. 1601 blev ståthållaren på Kalmar slott, Henrik von Kahlen, ägare. B blev 1691 rusthåll till Smålands kavalleriregemente och beräknades då till 2½ mantal. Enligt Jonas Carl ›Linnerhielm uppfördes huvudbyggnaden 1751. Även Adam Christian ›Raab på ›Boo gård har ägt B. Tegelbruk har funnits  1755-1900. Skanska gården 1965 och sålde den  därefter till Kalmar kommun med undantag av 13 ha runt huvudbyggnaden.
PA