KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

 

 

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

 

 

Bakanför är kalmaritiska för bakom.
BB

Balkplan var namnet på en upplagsplats för virke av olika slag. B låg i norra delen av nuvarande ›Stadsparken och nyttjades av virkeshandlare och skeppsredare. Marken tillhörde de s.k. ›fortifikationsjordarna som 1862 av staten överläts till Kalmar stad. Då framlades planer på att ta B i anspråk för att göra en stadspark vilket också gjordes.

BBBaltic Business School, BBS, heter idag Ekonomihögskolan och är en institution under ›Linnéuniversitetet. Verksamheten bedrivs i ›Kalmar Nyckel. Ekonomistuderande kan välja mellan olika kandidatprogram och magisterutbildningar och på skolan förekommer också forskning. Bland program som erbjuds märks ekonomprogrammet, marknadsföringsprogrammet, turismprogrammet och programmet för internationella affärer. Forskningen är kopplad till de olika programmen och bedrivs ofta i samarbete med näringslivet. De internationella kontakterna och utbytet med lärosäten över hela jorden är betydande. Framför allt strävar man efter att vidga och fördjupa förbindelserna med länderna runt Östersjön.

LLj