KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Backman, Gaston, 1883–1964, student i Kalmar 1901, professor i anatomi i Riga 1920–1925, i Lund 1933–1948, utgav vetenskapliga arbeten i anatomi och antropologi.