Fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.

Backman, Gaston, 1883–1964, student i Kalmar 1901, professor i anatomi i Riga 1920–1925, i Lund 1933–1948, utgav vetenskapliga arbeten i anatomi och antropologi.