KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Ångkvarnsbranden, bröt ut lördagen den 6 juli 1935 i den byggnad i hörnet Proviantgatan–Södra Långgatan 42, som även kallas ›Kronobageriet. Kalmar Ångkvarn stod på sin höjdpunkt och behövde öka produktionen. Därför hade nya valsstolar levererats från Tyskland och monterats på tredje våningen för att tas i bruk i augusti. Risken för brand på grund av mjöldamm var stor och därför hade ett sprinklersystem med larm monterats i byggnaden. Under monteringsarbetet hade detta kopplats bort på tredje våningen för att inte skadas. Vid lunchtid slutade lördagens arbete och strax efter gjorde nattvakten sin rond. Helgen kunde börja, men Röde Hanen ville annorlunda. Några timmar senare vällde svarta rökmoln ut genom fönstren på tredje våningen. Ljuden från sprängda fönsterrutor blandades med brandbilarnas sirener. Brandkåren inriktade sig på att begränsa branden. Hjälp rekvirerades bl.a. från Karlskrona. Totalt var 133 brandmän engagerade. Elden och de tunga maskinerna knäckte bjälklagen, först mellan andra och tredje våningen och sedan även det nedersta. Av maskineriet och bjälklagen återstod en mäktig skrothög, men de kraftiga, sex våningar höga yttermurarna stod kvar. Pumparna i bottenvåningen till sprinklersystemet hade krossats och stadens vattentorn tömdes snabbt. Släckvatten måste då pumpas upp från Tullhamnen med  kvarnens ångspruta. Efter åtta timmar meddelade brandchefen att branden var under kontroll. Stora åskådarskaror hade följt släckningsarbetet. Alla frågade sig hur elden hade uppstått. Detta klargjordes under rättegången följande år, när målaren Karl Ture Magnusson dömdes för att ha brutit mot gällande brandordning. Han hade vid arbetsdagens slut råkat råkat spilla ut linolja på golvet i fjärde våningen, skyfflat upp det och torkat upp de sista resterna med trassel. Trasselsudden slängde han i en skräphög och täckte över med ett par säckar. Linoljan i trasselsudden självantände och katastrofen var ett faktum. Böterna blev 150 kr och han dömdes att betala ett skadestånd på 1 735 340 kr till försäkringsbolagen. Arbetskamraterna samlade ihop pengar till böterna. Försäkringsskulden betalades av naturliga skäl aldrig. Kalmar Ångkvarn investerade med hjälp av brandförsäkringspengar i en ny byggnad, nuvarande Kalmar läns museum, och ny maskinutrustning. Tidningen Barometern gav redan på söndagen ut ett extranummer, en extrem åtgärd, som speglade det stora intresse som branden väckte inte bara i staden utan runt hela landet.  
GM

Årets stad 1970 utsåg tidningen Expressen Kalmar till Årets stad, en utmärkelse som utdelades i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet för beröm- och belöningsvärt bostads- och samhällsbyggande. Som skäl till att Kalmar utsågs nämndes bland annat en framsynt kommunalpolitik med satsningar på idrotts- och fritidsliv. Expansionen av industrier som t ex Kalmar Verkstad och Arenco betonades liksom insatser för den inre och yttre boendemiljön. Det uppmärksammade pensionärshotellet Oxhagshemmet byggdes och projektering pågick för att göra den närliggande Skälby gård till ett kulturcentrum. Dessutom var uppförandet av en bro till Öland på god väg mot sin fullbordan. Se även ›Länet 70.

LLj

Årets turistkommun är en utnämning som utdelas sedan 1998 och första året var det Kalmar som fick priset. På uppdrag av bl.a Svensk Handel samlar Handelns Utredningsinstitut in olika parametrar om turistnäringen för Sveriges kommuner, bl.a. antal gästnätter per invånare, antal fritidshus per invånare, restaurangnäringens omsättning och drivmedelsomsättning. Priset får ses som ett resultat av Kalmars arbete med 600-årsjubileet av ›Kalmarunionen.
BB