KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

ÅM, Sällskapet, bildades 1837 av några Kalmarborgare. Till valspråk valde man Nytta och välgörenhet. Redan under sitt första år kom Å att göra hjälpinsatser för de i Växjö stora stadsbrand hårt drabbade. Detta gav i sin tur upphov till ett förslag att i Kalmar inrätta en brandkår, vilket också skedde. Efter förslag startade sällskapet en insamling till ett monument till minne av Gustav Vasas landstigning på Stensö 1520. Ett gjutjärnsmonument i nygotik med en byst av Gustav Vasa invigdes 1851 på Stensö udde i närvaro av 3 000 personer. Efter hand uppstod oro för att monumentet skulle utsättas för skadegörelse på denna avlägsna plats, och därför flyttades det år 1879 till ›Stadsparken. Vid sina sommarutflykter den 4 juli i Kalmar och Kalmarbygden placerar ÅM ut sitt ordenskors för att markera och väcka intresse för utflyktsmålet.

BB/GM 

vasamonumentet.jpg 

Vasamonumentet i Kalmar stadspark 

am-kedjal.jpg

Borgmästarkedja skänkt till Kalmar stad när Sällskapet ÅM firade sitt175-årsjubileum 2012

Åmund Vin- och Fruktgård ligger i Hossmo socken på Ljungbyåns norra sida av åmynningen, åmunden. Å har sitt ursprung i den stora fruktträdgård som 1945 anlades av Svante Hellman. Sedan 1994 ägs fastigheten av Mikael Sparretun som utvidgat anläggningen. Idag omfattar Å ca 40 000 kvm med bl a möteslokaler, lusthus, dammar, rosengård samt en stor vingård, anlagd 2004, med vinstockar speciellt anpassade för denna regions klimat. Fruktgården, anlagd 2005, består av 160 olika sorters träd med äpple, päron, körsbär och plommon. Å:s äpplen skördas och blir äppelmust och vindruvorna blir eget vin. Möteslokalerna användes bl a för bröllop och företagsfester.

BB

Ångfartygs AB Kalmarsund, se Kalmarsundsbolaget.

Ångfartygs AB Kjell var ett rederi startat 1917 av kolhandlare Harald Jeansson som då var delägare i flera segelfartyg. Det första ångfartyget, S/S Kjell, sänktes av en tysk ubåt 1917. Rederiet vilade till 1922 då verksamheten återupptogs och flera ångfartyg köptes in. Som mest ägde Å ett tiotal fartyg. Jeansson grundade och köpte in flera rederier som han drev parallellt med Å. Verksamheten flyttades från Kalmar till Stockholm 1937. Bolaget fusionerades sannolikt med Ångbåts AB Kalmarsund 1965.

IB

Ångkvarnen vid Skeppsbron är ett högt och stort byggnadskomplex, Skeppsbrogatan 47-51. >Kalmar Ångkvarns AB drev verksamhet i hela detta kvarter, Kvarnen, med början i >Kronobageriet mot Södra Långgatan. 1882-1883 uppfördes en silo, ett magasin och en elevator, som sträckte sig ända ut till Elevatorkajen. I och med bygget revs ett parti av Kvarnholmens befästningar, den s.k. Preussarvallen, som gick rakt igenom kvarteret. 1889 byggdes nytt mjölmagasin och en byggnad längs Proviantgatan med kontor, bostäder och ytterligare magasin. 1895 förvärvades mark ända fram till Landshövdingegatan i öster. Vid sekelskiftet 1900 uppfördes ett stort magasin i sex våningar, som nu är ombyggt till kontor. Därpå följde 1906-1907 en ny silo i 8 våningars höjd för 10 000 ton spannmål. Nu inrymmer den Kalmarsalens konsertsal/konferensanläggning, kontor m.m. Elevatorn höjdes och byggdes ut 1917 och revs år 1983. 1932 kompletterades Å. mot Landshövdingegatan med ytterligare en byggnad i fem våningar som 1935 fick en sjätte våning. 1986 företogs en ombyggnad och hit flyttade då >Kalmar läns museum, mest känt för utställningar om regalskeppet >Kronan och konstnären Jenny >Nyström.
GM